Trygg Jakola, Grete Alise Monsen og Evy basso representerte Ruijan Kveeniliitto/Norske Kveners Forbund under forumsmøtet mellom myndighetene og de nasjonale minoritetene. KUVA NKF

Trygg Jakola, Grete Alise Monsen og Evy Basso representerte Ruijan Kveeniliitto/Norske Kveners Forbund under forumsmøtet mellom myndighetene og de nasjonale minoritetene. KUVA NKF

– Det er viktig at myndighetene setter av tid til å møte de nasjonale minoritetene, sier Trygg Jakola, nestleder i Ruijan Kveeniliitto/Norske Kveners Forbund. 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Torsdag og fredag sist uke møtte representanter for kvenene og de andre nasjonale minoritetene myndighetene til det årlige kontaktforumet i Oslo.

Representantene fra RK/NKF syns det var et nyttig møte.

– Selve forumet som dialogmøtet var bra. Man kan jo være enig eller uenig med departementet, men det er greit å ha en plass hvor man kan få utlufta synspunkter, sier Jakola, som representerte NKF sammen med Grete Alise Monsen og Evy Basso.

 

Minoritetene i media

I tillegg til selve dialogmøtet med myndighetene var det satt av tid til faglige tema. Et av punktene var de nasjonale minoritetenes erfaring med media, samt NRKs ansvar overfor nasjonale minoriteter.

– Vi har lenge tatt opp med NRK om program for og om kvener, og dette kommer vi nå til å følge direkte opp med NRK. De lovte ikke oss noe om sendetid der og da, men de skal følge opp videre. Jeg følte at vi ble hørt på dette, sier Jakola om møtet med rikskringkastingen.

Møteplass

Kontaktforumet er en møteplass for de nasjonale minoritetenes organisasjoner og de sentrale myndighetene. I forumet blir saker av felles interesse for minoritetene tatt opp, og representantene fra de ulike nasjonale minoritetene får også mulighet til å diskutere ulike saker seg imellom. Forumet ble arrangert første gang i 2003 etter oppfordring fra Europarådet, og arrangeres som hovedregel hvert år.

– Vi ba om at materiell- og imateriell kulturarb blir tema til neste års møte, forteller Trygg Jakola.

I tillegg til RK/NKF deltok også minoritetsrepresentanter fra Kvenlandsforbundet, Norsk-Finsk Forbund, Skogfinske interesser i Norge, Det Mosaiske Trossamfund,  Landsorganisasjone for Romanifolket, Romanifolkets riksforbund, Taternes Landsforening, Sjuviliano Kerr og Den norske romforening.

For myndighetene stilte representanter fra Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt Romprosjektet på Skullerud, Oslo kommune, Kulturrådet, Utdanningsdirektoratet, Språkrådet og Bufdir.