Kvenflagget vaiet utenfor rådhuset i Bergen den 16. mars. (Kuva: Tale Eilertsen)

 

Nå i ettermiddag behandler Bergen bystyre forslag om samisk, kvensk og romani navn på Bergen, etter et representantforslag fra Sosialistisk venstreparti og tilleggsforslag fra Rødt.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Bystyrerepresentanten Eira Martinsen Garrido fra Sosialistisk venstreparti har overlevert et representantforslag om samisk stedsnavn i Bergen. Det framgår av saksframstillingen til dagens bystyremøte.

Rødt har kommet med et tilleggsforslag til saken, der man ber om at også navn på kvensk (Peruna) og romani (Bærna-fåron) skal behandles. Det opplyser Henrik Madsen, som er vara i bystyret for partiet, til Ruijan Kaiku.

– Saken behandles onsdag ettermiddag. Det er Mailiss Solheim-Åkerblom som skal presentere våre tilleggsforslag, sier Madsen.

Følg behandlingen direkte.

Skal behandles samtidig

Madsen og Rødt har loven på sin side, i alle fall hva angår et kvensk parallellnavn på Bergen. I lov om stadnamn (stedsnavnloven) heter det at «Ei namnesak må reisast samtidig for parallellnamn på norsk, samisk og kvensk.»

Det bekrefter kvensk navnekonsulent i Språkrådet, Irene Andreassen, overfor Ruijan Kaiku.

– Det stemmer, navnesaker skal behandles samtidig, og her er det jo et veletablert kvensk navn på en by som historisk har vært viktig også for kvenene. Kanskje viktigere enn Oslo, sier hun.

Kan være gammelt

Andreassen sier at hun hørte det kvenske navnet Peruna i bruk i Varanger på 1980-tallet.

Irene Andreassen. (Kuva: Arne Hauge)

Og navnet, tror hun, kan være gammelt:

– Det kan være et utspring fra den norske navneformen Bern, som tidligere har vært i bruk, sier hun.

(Peruna er for øvrig et kvensk ord for ‘potet’, journ. anm.)

Forslagene

I representantforslaget fra SV er forslag til vedtak todelt. I første punkt forslås det at «Bystyret ber byrådet om en sak som vurderer Birgon som samisk stedsnavn for Bergen i samråd med de samiske organisasjonene og det samiske folket. Saken skal presenteres for bystyret i løpet av 2024.»

I punkt to er forslaget at «Bystyret ber om at byrådet følger opp innspillene fra de samiske organisasjonene og det samiske folket og vurderer andre stedsnavn dersom det kommer frem i innspillene, med mål om å vedta et samisk stedsnavn for Bergen i løpet av 2024.»

Tilleggsforslaget fra Rødt er, ifølge Henrik Madsen, delt inn i tre punkter.

Henrik Madsen (Foto: privat)

Første punkt er at «Bystyret ber byrådet være oppmerksom på at det er flere samiske språk som er definert som minoritetsspråk i Norge (nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk). Byrådet bør i den sammenheng også undersøke og vurdere Biergun på lulesamisk. Det bør også undersøkes om det eksisterer et sørsamisk navn på Bergen.»

I neste punkt foreslår man at «Bystyret ber byrådet om å vurdere Peruna som kvensk stedsnavn for Bergen, i samråd med de kvenske organisasjonene og det kvenske folket.»

Og siste punkt er at «Bystyret ber byrådet om å vurdere Bærna-fåron som navn på Bergen på romani. Det må videre undersøkes om navnet gjelder på både romanes og romani, som begge er offisielle minoritetsspråk i Norge, og beskyttet gjennom Minoritetsspråkpakten. Dette må også vurderes i samråd med rom og romani og deres organisasjoner.»