(Illustrasjonsfoto: Altaposten)

 

– Mange kvener, og samer, har blitt utsatt for traumer som gjenspeiles i
psykiatrien, skriver Hilja Huru og Ivar Johnsen i dette innlegget fra Norske kveners forbund – Ruijan Kveeniliitto.

 

Distriktpsykiatrisk senter, DPS, i Lakselv har lenge vært lokalisert i
Porsanger – i en trespråklig kommune hvor alle tre språkene kvensk, samisk
og norsk er fremtredende og ivaretatt av kommunen. Språklig kompetanse på
både kvensk og samisk har vært lett tilgjengelig med de ansattes gode
kunnskaper i og om de opprinnelige språkene og kulturene i området – et
hovedsakelig kvensk og sjøsamisk område. Helse Nord har flyttet DPS til en
to-språklig norsk-samisk kommune, Karasjok. Den kvenske språklige og
kulturelle kompetansen forsvinner med flyttingen.

Mange kvener, og samer, har blitt utsatt for traumer som gjenspeiles i
psykiatrien. Traumatiske opplevelser under krigshandlingene og
evakueringen av Finnmark og Nord-Troms og raseringen av den kvenske
kulturen under tyskernes brente jords taktikk har satt dype spor. Mange
sliter med vonde minner fra skoler og internatskoler under fornorskingen:
nedverdigende behandling om man snakket kvensk på skolen. Mange bærer på
en sorg og en skam knyttet til sitt språk og sin identitet.

Norge er forpliktet til å ivareta tilbudet til den kvenske befolkningen
etter Rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter, i
FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art 27 og
FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Dette
innebærer en forpliktelse til et språklig tilbud til kvenske pasienter
innen psykiatri og rus, innen eldreomsorg og en behandling der man har dyp
forståelse for kvenenes kultur for å best kunne forstå den enkelte
pasients behov.

Dagens eldre generasjonen kvener har vokst opp med kvensk som førstespråk.
Det er en økende tendens i den eldre befolkningen med utvikling av senil
demens og andre psykogeriatriske lidelser. Typisk for demenspasienter er
at de glemmer sine andre språk og kun det første står igjen. Tilbudet til
disse gruppene er i dag ikke tilfredsstillende, og kapasiteten både til
kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling er lav. Det er behov
for geriatriske team og institusjonsplasser til pasienter med flerspråklig
og flerkulturell bakgrunn. Dette kan utvikles i trespråklige Porsanger i
samarbeid med det eksisterende fagmiljøet i Karasjok.

At DPS forblir i Lakselv og at det utvikles et tilbud innen geriatri og
rehabilitering for sjøsamisk og kvensk befolkning sammen med fagmiljøet i
Karasjok vil ivareta rettighetene til både den samiske og den kvenske
befolkningen. Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto forventer at
Helse Nord og regjeringen likebehandler minoriteter i Finnmark og bevarer
og utvikler distriktpsykiatrisk senter i Porsanger.

Bevar det flerspråklige tilbudet til Finnmarks pasienter.

Hilja Huru
Johtaaja – Leder

Ivar Johansen
Pääsekterääti – Generalsekretær