På møtet i Vadsø skal eierne for 4 kvenske språksentre utveksle erfaringer og prate om videre samarbeid. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Arbeid, samarbeid, prosess. Mye å drøfte for eierne.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tirsdag 14. mai møtes eierne av de 4 eksisterende kvenske språksentrene.

– Hensikten er å bli kjent med hverandre, sier Trygg Jakola fra Vadsø kvenske språksenter, Vesisaaren kväänin kielisentteri. Han stiller til møtet med daglig leder Mari Keränen samt et fulltallig styre i form av Lise Svenning, Mia Krogh og nevnte Jakola.

Møtet holdes på Esbensengården i Ytrebyen i Vadsø, der hensikten også er å etablere et samarbeid som innebærer at de 4 språksentrene så langt som mulig er enige og samordner sine initiativ mot fylkeskommunene/regionen og KMD.

– Ikke minst når det gjelder økonomi, sier Jakola.

– Utvikling av kvensk språk er ikke tjent med at de fire språksentrene har hver sin agenda i kontakt med myndighetene, sier han.

Styreleder for Vadsø kvenske språksenter, Trygg Jakola. (Foto: Arne Hauge)

Det meldes at også Kvænangen språksenter vil stille sterkt til møtet, med deltakerne Anne-Gerd Jonassen, Kai Petter Johansen og Katriina Pedersen. Fra det nylig oppstartete Lakselv språksenter stiller Irmelin Klemetzen, og fra veletablerte Storfjord språksenter stiller Hanne Braathen og Silja S. Mattila. Også Finnmark og Troms fylkeskommuner skal ha meldt sin ankomst, henholdsvis med Charles Petterson, Kirsti Riesto og Nina Austad fra Finnmark, og Lene Hansen fra Troms.

Under møtet vil språksenter-eierne også drøfte videre arbeid, samarbeid og prosess når det gjelder overføring av midler (for styrking av kvensk språk og kultur) fra KMD til regionen.

– Vi vil drøfte innhold og organisering av samarbeid mellom den nye regionen og de fire språksentra når det gjelder videreutvikling og revitalisering av kvensk språk, sier styrelederen.