Merk deg: Vi selger ikke lodd. (Foto: Ja)

 

Kulturminne skal fredes. Sander og Martin Hovden avslører hva som hendte med katten fra forrige trasig tekst, og Sander lærer Martin hvordan man tucker inn sin kvenske kompis for natta.

Nytt kvensk kulturminne skal fredes

– Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner, skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring, melder Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Gården hadde fra 1930 eget vanndrevet kraftverk, det eneste i Troms.

Troms og Finnmark Fylkeskommune melder at formålet med fredningen er å bevare Fjelstad som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på en kvensk gård i området Sør-Troms.

Det som vil inngå i fredningen er bolighuset, hagen, smia, kraftstasjonen og et område rundt bygningene og anleggene.

Les mer om fredningen her: Nytt kvensk kulturminne skal fredes

Trasig tekst:

Vi fortsetter der vi slapp forrige uke, med kattepusen som lå under peisen med hodepine.

Tulkkaa tet kaikki hiiret ulos,

nyt oon Pikkukilli kuolu.

Nyt met lähemä syömäkammarhiin,

syömä juustoo ja voita ja leippää.

 

Gled dere alle små musene,

for nå er katta død.

Nå kan dere gå på kjøkkenet

og spise smør og brød.

Sånn kan det gå.

Hjemmelekse:

Nå er det kaldt, ekkelt og skittent ute. Og da er det ekstra viktig at man tucker inn vennene sine når de legger seg. Disse glosene skal hjelpe deg med denne prosessen, for dine kvenske kompiser.

Pane yövaattheet pääle!  –  Ta på nattklær!

Mie autan sinnuu panna yövaattheet pääle.  –  Jeg hjelper å ta på deg nattklær.

Nyt aijon panna sinun nukkuut.  –  Nå skal jeg legge deg til å sove.

Fortsettelse følger………………………uhyre viktig at du følger med neste sending for å fult lære deg hvordan man tucker inn sin kvenske kompis når det er leggetid.

Kväänintiima

Også denne senhøsten sendes Ruijan Radio sammen med Quæncasten på Radio Nord Norge. Til sammen danner disse to programmene Kväänin Tiima.

Her kan du høre de første episodene av Quæncasten: QUÆNCASTEN

Ruijan Radio er tilgjengelig på Radio Altas plattformer (FM, DAB, Nettradio) og som podcast.