Flagget til topps for ny kvensk satsing: Fordi kvensk og norskfinsk strategi for 2021 til 2025 nå skal lages, ønsker fylkeskommunen innspill fra kvenske og norskfinske miljøer. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto)

 

Fylkeskommunen inviterer til digitalt dialogmøte om nye kvenske/norskfinske strategier.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Troms og Finnmark fylkeskommune legger nå til rette for et arbeid mot nye felles kvenske/norskfinske strategier for perioden 2021 – 2025, og ønsker innspill fra institusjoner, organisasjoner og miljøene.»

Meldingen kommer fra Troms og Finnmark fylkeskommune, der spesialrådgiver Nina Merete Austad nå gjør klart for digitalt dialogmøte om saken. Møtet holdes på Teams. Være seg på kontoret eller hjemme, på datamaskin eller nettbrett, du får med alt som skjer på en skjerm nær deg. Det er den nye møteformen, så her er det bare å hive seg med. Møtet finner sted torsdag 26. november, mellom klokken 10.00 og 14.00. Altså hele fire timer. For å bli med må du innen tirsdag 24. november melde deg på, og her er lenka så du får ordnet det:

Digitalt påmeldingsskjema

Bakgrunnen for møtet er at de tidligere fylkeskommunene Troms og Finnmark i flere år har hatt sine respektive satsinger innen kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur. Dette har foregått gjennom henholdsvis «Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2016-2020», og «Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020.» Nå skal kursen for en ny periode stakes ut, i vårt nye fylkeskommunale fellesskap, og da kommer innspill fra folket godt med.

Nærmere program kommer, kan vi lese på sidene til fylkeskommunen, men arrangøren ser for seg å snakke om aktuelle områder som språk og språkopplæring, kunst og kultur, litteratur og bibliotek, kulturminner, museum og immateriell kulturarv, internasjonalt samarbeid, kulturnæring, reiseliv og medier.

«Det vil være innledning til hvert tema, og det vil være åpent for dialog og innspill i hver temabolk», meldes det fra fylkeskommunalt hold. Dersom du har spørsmål, så kan fylkeskommunen kontaktes på epost: kvensk-norskfinsk@tffk.no