Så vel kvener som samer sa far vel til den kjente kyst og dro på ishavet i jakten på sel og hval. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto)

 

«Det er en fryd å lese om Balto og Ravnas møte med Nansen og deres ferd over Grønland.»

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tross tittelen handler boka også om kvener, framgår det i opplysninger fra forfatteren. (Foto av bokens forside)

«Se vedlagte informasjon om min siste bok om kvener», het det nylig i en epost fra forfatter Arne Johan Nilsen. Saken gjelder boka «Samer i isen», som tittelen til tross altså også skal omhandle kvener og deres innsats på ishavet i nord.

«I boka «Samer i isen» følger vi samer og kvener på polferd med Nansen og Amundsen. Der vi tidligere har lest om heltedåder fra nordmennenes synsvinkel får vi her en tolkning med fokus på samenes bidrag», skriver Oddbjørn Bye i en vedlagt omtale av den ferske boka fra Nilsens hånd. Nilsen har både samiske og kvenske aner, framgår det av pressemeldingen, og han har tidligere skrevet boka «Torpedering ved Sværholt.» Bye skriver:

«Boka er på sitt beste der Nansen er med. Det er en fryd å lese om Balto og Ravnas møte med Nansen og deres ferd over Grønland.»

Boka er på 229 sider, og opplyses å være forfatterens femte utgivelse. Bye skriver at Nilsen kaster fortjent glans over samene, og deres bidrag til polarhistorien.

Arne Johan Nilsen er født i Kjøllefjord og bor nå på Mortensrud i Oslo. Han har vært overingeniør i Oslo havnevesen og har jobbet på plattformer på norsk sektor og i offshoreindustrien.