Finnmark fylkesbibliotek lanserer nettstedet Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste.

Finnmark fylkesbibliotek lanserer nettstedet Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste torsdag 1. juni 2017. Kvenskbibliotektjeneste.no skal informere om utgivelser på kvensk språk og om utgivelser på alle språk om minoriteten kvener/norskfinner og deres historie og kultur.

Finnmark fylkesbibliotek lanserer digital informasjonstjeneste om kvenrelatert litteratur for allmenheten. Foto: Liisa Koivulehto.

Tospråklig
– Finnmark fylkeskommune er oppdragsgiver, og for oss det er viktig med økt fokus på å bevare og utvikle Kvensk språk i Finnmark, sier fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen.
– Innleggene på siden vil så langt som mulig være tospråklige, på norsk og kvensk. Med dette vil vi bidra til økt bruk og synlighet av kvensk språk i det offentlige rom. Som fylkesbibliotek har vi folkebibliotekene og deres brukere fremst i tankene, men siden er også ment for barnehager, undervisningsinstitusjoner, media og allmenheten. Stoffet har allmenn interesse og bør leses av mange i hele landet, poengterer fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen.

Gamle og nye utgivelser
Kvensk ble anerkjent som minoritetsspråk i Norge i 2005. Det er et ungt skriftspråk, og det er hittil ikke publisert mange bøker i kvensk språkform. Vi synes det er viktig å rette oppmerksomheten mot litteratur om og dokumentasjon av minoriteten kvener/norskfinner generelt, og derfor presenterer vi både eldre og nyere utgivelser.
Med utgivelser menes bøker, hefter, forskningspublikasjoner og film- og musikkmedier. Det vil presenteres ulike typer arkivmateriale, og med ujevne mellomrom omtale av utgivelser på meänkieli (søsterspråk av kvensk i Sverige) og litteratur om skogfinner. Nettsiden har også en kalender med kvenske/norskfinske kulturarrangementer og lenker til institusjoner og organisasjoner. Nettstedet oppdateres kvartalsvis og ledsages av et nyhetsbrev.

Digital informasjonstjeneste
Nettstedet Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste er en oppfølger til forprosjektet Kvensk bibliotektjeneste, et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylkesbibliotek, Troms fylkesbibliotek, Nordreisa bibliotek og Universitetsbiblioteket UiT – Norges arktiske universitet. Forprosjektet viste at det er behov for en digital informasjonstjeneste om kvenrelatert litteratur for et allment publikum.

Nettstedet eies og drives av Finnmark fylkesbibliotek, og er forankret i Finnmark fylkeskommunes regionale handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017–2020. Oversettelse av tekstene på nettstedet er gjort av Kainun Institutti – Kvensk institutt.
Kontaktpersoner for Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste er Rønnaug Ryssdal og Ida Kjeilen Thuv.

Pressemelding Finnmark fylkeskommune