Titt og støtt er det behov for folk med flytende finske språkferdigheter. Siste ut er ledig stilling som saksbehandler ved ambassaden. (Illustrasjonsfoto: Altaposten)

 

Saksbehandler på ambassaden – det bør friste den rette.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Finlands ambassade i Oslo søker en saksbehandler,» heter det i en utlysning fra nevnte instans. Tilsettingsdato er satt til 1. mars eller i henhold til nærmere avtale, og hovedtyngden av arbeidsoppgaver vil ligge innenfor økonomi- og informasjonsforvaltning, samt funksjoner som IT-støtte, bistå i personalforvaltning, besøksarrangementer, ta oppgaver som assistent for ledelsen, og diverse annet. En åpenbart meget variert jobb, med andre ord.

Naturligvis stilles det krav til ferdigheter i finsk språk i tillegg til norsk eller svensk, men ut over det må kravene til utdanning sies å være rimelige; relevant eksamen fra høgskole eller tilsvarende.

Interesse for å fremme Finlandsrelaterte saker i Norge vil likevel telle meget sterkt inn, framgår det av utlysningen fra ambassaden.

Søknadsfristen utløper kommende tirsdag, 29. januar. For adresse og mer info, trykk her