Var dette første og siste gang det kvenske flagget vaiet i Bergen? (Kuva: Henrik Madsen)

 

Bystyret i Bergen sa nei til flagging på Kvenfolkets dag. En av årsakene skal være at ikke alle nasjonale minoriteter har egne flagg.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kvenene er en nasjonal minoritet i Norge. Det er en av årsakene til at Kvenfolkets dag markeres i stadig flere kommuner rundt om i landet. Det flagges med det kvenske flagget den 16. mars utenfor rådhusene i bykommuner som Tromsø, Trondheim, Oslo, Horten, Tønsberg og Moss.

I 2022 ble det også flagget i Bergen, men det blir ikke nødvendigvis å skje i framtiden.

Les også: Byråden i Bergen vil flagge

Onsdag 30. mars ble det nemlig avholdt Bystyremøte i Bergen kommune, der et nytt flaggreglement for kommunen ble behandlet.

– Det ble ikke flertall for å innlemme kvenfolkets dag i det lokale flaggreglementet i Bergen. Det sier Henrik Madsen, vara i bystyret for Rødt og initiativtaker bak forslaget om å innlemme kvenflagget i kommunens flaggreglement.

Fra byrådets anbefaling/konklusjon i saksframstillingen heter det blant annet at «Ettersom ikke alle minoritetsgruppene har egne flagg- og flaggdager vurderer byrådet at det av hensyn til likebehandling ikke bør innføres faste lokale flaggdager for noen av de fem andre nasjonale minoritetsgruppene».

Madsen sier til Ruijan Kaiku at de for en måneds tid siden fikk tilbakemelding om at dersom kommunen skulle flagge for én av de nasjonale minoritetene, måtte man flagge for alle, og alle har ikke flagg.

– Veldig skuffende

– Denne tilbakemeldingen tok vi med oss og formulerte en merknad om at byrådet skulle ta kontakt med organisasjonene til alle de nasjonale minoritetene, og sørge for at om og når de fikk flagg og flaggdag, skulle det markeres på riktig vis i Bergen.

Den formuleringen holdt ikke inn i Bergen bystyre.

– Det er veldig skuffende. Både kvenfolkets dag og den internasjonale romanidagen er godt etablerte dager, nasjonalt og internasjonalt, så det skulle ikke være vanskelig å innarbeide de i det lokale flaggreglementet, sier Madsen.

Ruijan Kaiku erfarer at blant andre Kvinnedagen, Pride og Menneskerettighetsdagen, som heller ikke er offisielle flaggdager, nå er innarbeidet som lokale flaggdager i Bergen.