Forskere fra IMMKven. Gyrid Øyen ses i midten. (Foto: Arne Hauge)

 

Statlig satsing på Ruija kvenmuseum passet som hånd i hanske for Gyrid Øyens del av forskningsprosjektet IMMKven.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Plutselig ble det jeg skal ta tak i veldig aktuelt, sier Gyrid Øyen, stipendiat som i fire år har permisjon fra sin stilling ved Varanger museum/Ruija kvenmuseum i Vadsø. Dette for å fullføre sin forskerutdanning under andre vinger, nemlig forskningsprosjektet IMMKven.

– Jeg har mitt eget prosjekt i prosjektet, hvor jeg skal se på museet som felt og Vadsø som sted, samt hvordan det kvenske og norskfinske har blitt representert ved museet de siste tjue årene, sier Øyen.

Prosjektleder Kjell Olsen bekrefter i en kommentar at det var en stor ting for IMMKven, å få tilsatt stipendiat. Selv om Gyrids primære jobb blir å ta forskerutdanningen, i praksis en doktorgrad, vil hennes bidrag tilføre mye til prosjektet som sådan, spesielt den delen som omhandler nettopp museum.

– Forskningsprosjektet er spesielt relevant nå som Ruija kvenmuseum skal utvikles til å bli det nye nasjonale museet for kvensk/norskfinsk kultur og historie, sier stipendiaten.