Få måneder etter happy ending og det vi trodde var snipp snapp snute, står budsjettfremlegget med repetert ønske om stans i Storfjords medeierskap. Som sist står det stadig på penger. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Kommunens medeierskap i Halti kvenkultursenter atter i fare.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Geir Varvik er ordfører i Storfjord kommune. (Foto: Privat)

Som sist sto det aldri på responstiden, Storfjords ordfører Geir Varvik (H) svarte kjapt dette da Ruijan Kaiku tok kontakt onsdag formiddag:

– Storfjord kommune har noen økonomiske utfordringer som gjør at vi ser på absolutt alt vi har av utgifter og inntekter. Vi vil med stor sannsynlighet kunne bli en Robek kommune fra nyttår.

Bakgrunnen er at kommunedirektøren – han heter Trond-Roger Larsen og er konstituert i stillingen ut året – har laget et forslag til budsjettframlegg for den pengelense hjemkommunen. Forslaget er datert 25. oktober i år, og der finner vi følgende under post 250:

«Opprettholde oppsigelse Halti kvenkultursenter.»

En årlig besparing på kroner 29 000, som i framlegget står med virkning fra og med 2024. Dette fordi de seks kommunene i det interkommunale Halti kvenkultursenter har oppsigelsestid på ett år.

Det som vekker en viss undring, altså ved siden av oppsigelsen sett i lys av Storfjords egenforståelse som betydningsfull kvensk kommune, er at saken om fortsatt medeierskap verserte intenst i Ruijan Kaiku for meget kort tid siden. I vår og sommer. Også andre medier plukket opp saken, som endte med at kommunestyret i årets junimøte vedtok å opprettholde sitt medeierskap.

At saken så kjapt på ny steg til overflaten, fikk oss til å be ordfører og kommunedirektør om kommentar til at dette framstår som useriøst, i det minste saksbehandlingsmessig umusikalsk. Så langt har ingen av dem besvart akkurat den påstanden, til gjengjeld innrømmes det en smule feil i formuleringen. Fordi man vanskelig kan opprettholde noe som aldri ble vedtatt:

Storfjord, her representert ved sørlig ankomst til vakre Skibotn, er en kommune hvor det kvenske er veldig stort. Det har også ordfører Varvik tidligere klargjort overfor Ruijan Kaiku. Han har sagt at det aldri har vært tale om å vende ryggen til det kvenske og til kommune-kollegene lengre nord. Problemet er at de samtidig er tvunget til å spare penger. (Foto: Arne Hauge)

– Formuleringen om å opprettholde oppsigelsen er noe feil, kommunestyret har trukket tilbake oppsigelsen og  vi kan vanskelig opprettholde noe vi har trukket tilbake, sier Varvik.

Det må sies å haste, sett med kvenske øyne. Kommunestyrets folk skal se på budsjettet for 2023 allerede i møte neste uke:

– Kommunestyret har budsjettmøte den 14. desember, hvor budsjett for neste år skal opp til behandling. I møtet vil dette og andre innspill til innsparinger bli tatt opp, klargjør ordføreren.

Vi spurte også hvordan formannskapet vedtaksmessig forholdt seg til saken, der er ordføreren leder og partiet hans har flertall. Varvik nøyde seg med å si at før formannskapet behandlet kommunedirektøren sitt forslag til budsjett for neste år, skulle flere av partiene avholde egne møter.

– De fleste kunne ikke avholde sine møter på grunn av sykdom blant veldig mange. Derfor valgte formannskapet å sende ut forslaget slik det lå, vel vitende om at det under kommunestyret vil komme forandringer. Alle partier og grupperinger vil etter hva jeg forstår ha møter før helgen.

Varvik klargjør også at Ap og Høyre har sine gruppemøter i morgen torsdag 8. desember, hvor medeierskapet i kvenkultursenteret forventningsvis blir en del av diskusjonen.

– Mer konkret kan jeg dessverre ikke være i dag, avslutter han. Her er et par lesverdige lenker:

Storfjord: Ønsker å løfte kvenkultursenter-saken til ny politisk behandling

– Direkte latterlig påstand

 

Forslaget står nokså midt på siden. Opprettholde oppsigelse Halti kvenkultursenter.