I dette korte, men svært dagsaktuelle kåseriet minner Alf E Hansen oss på de tradisjonelle kvenske dydene. (Foto: Arne Hauge)

 

Helgen står for døren, og vi tar med oss noen ord til ettertanke fra Alf E. Hansen.

 

HEI, GODE KVENSKE VENNER

I disse tider er det kanskje på sin plass å minne om noen av de karakteristiske trekkene ved kvenenes kultur.

Norske myndigheter ba i sin tid nasjonens innbyggere å ta etter kvenenes skikk med sauna – altså hygiene. Daglig påminnes vi dette aspektet som en overlevelsesmekanisme.

I tillegg er nøkternhet verd å nevne, når man ser hvordan folk hamstrer i butikkene, ting de vil få store problemer med å bruke opp.

Solidaritet når det røyner på, er nok et trekk vi kjenner fra historien i de kvenske samfunn. Vissheten om at man måtte stå sammen, og hjelpe hverandre for å overkomme vanskeligheter.

Kanskje venter det en aldri så liten renessanse for kvensk kultur, når denne virusproblematikken er over, forutsatt at vi benytter anledningen nå til å flagge vår kultur med STORE bokstaver.

Riktig god helg.

Vennlig hilsen
Alf E. Hansen
Mie ollen kvääni – æ åsså!