Met heitämä liijan ushein pois aivan hyvvää ruokkaa. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

 

Ruokahukka oon iso miljööprobleemi. FN sannoo ette liki kolmanenosan kaikesta ruvasta mitä mailmassa produseerathaan, heitethään pois.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Mailmassa oon 30 vuođen päästä jo 9 miljardii ihmistä. Jos emmä vähenä ruokahukkaa, se tullee nälkä kaikile.
FN:n ja EU:n mooli oon ette vuona 2030 ruokahukka oon puolet siitä mitä se oon tääpänä.

Aivan turhaan
Ruvan tuhlaaminen kuluttaa luonttoo. Tuhanet lastebiilit kuljethaan maantielä ja sotkethaan ilman – aivan turhaan. Elukat oon syntynheet, elänheet ja tapettu – aivan turhaan.
Jokhainen ruijalainen eli Ruijassa assuuva heitti viimi vuonna pois keskimäärin 46 killoo aivan hyvää ruokkaa. Pellossa, navetassa ja putiikiissa hävvii vielä parikymmnentä killoo lissää.

Tiettoo oon
SIFO teki viimi vuona raportin ruokahukasta Ruijassa. Tutkimus näytti ette joka kahđeksas ruokapussi mennee roskhiin. Se näytti ette met emmä kovin paljon perusta ruokahukasta. Meilä oli kyllä tiettoo mutta met emmä viittinheet tehđä juuri mithään.
Viimi vuona piđetthiin Gardermoenissa ruokahukka-konferenssi missä nelje pohjaismaata – Ruija, Ruotti, Suomi ja Tanmarkku – debateerathiin assiista ja tehtiin plaana kunka net saattais vähenttäät ruokahukkaa. Eniten ruokkaa heitethiin pois Tanmarkussa missä ruoka oon halpaa. Suomessa heitetthiin vähemän – nuoin 25 killoo per henkilö – ja Ruottissa nuoin 50 kg.

Ei huonoa jälkhiinkhään
Met heitämä ruokkaa siksi koska met pelkäämä ette se oon menny huonoksi. Emmä kans hoksaa kunka met saattaisimma käyttäät ruvanloppuja. Ushein heitämä pois ruokkaa ko olema ostahneet liian paljon eli väärää ruokkaa.
Monet heitethään pois ruokkaa siksi ko siinä lukkee «Parasta ennen». Nyt oon tehty uusi teksti: «Parasta ennen – mutta ei huonoa jälkhiinkhään».

Kunka met saatama vähenttäät ruokahukkaa?
Ruokahukan vähentäminen auttaa sekä luonttoo ette sinun rahakukkaroo. Tässä oon muutampi vinkki:
1. Katto mitä sinula oon kylmäkaapissa ja fryysissä. Käytä net ensin ennenko ostat uutta ruokkaa. Fryysi ei ole ruvan kirkonmaa!
2. Älä mene ruokakauphaan nälkäisenä. Tehe ostoslista!
3. Osta tyhä sen mitä sie tarviit. Älä osta enämpi ko mitä sie syöt.
4. Säilytä ruvat oikhein ette net ei pillainnu.
5. Leikkaa leivän kiivuiksi ja pane net fryyshiin. Tehe evhäät jäisele leiväle – se pyssyy vielä tuorheempana.
6. Tehe murkinan lopusta seuraavana päivänä jotaki muuta eli ota se evhääksi työpaikale. Anna juhlaruvan loppu vaikka naapurille.
7. Osta rästiruokkaa restaurantista.

Luje lissää netissä!
• matsvinn.no
• stopspildafmad.dk
• matsvinnet.se
• stoppamatsvinnet.nu
• saasyoda.fi

 

Matkasting per innbygger 2015 • Melkkein 60 prosenttii ruvasta mitä met heitämä kotona, oon tähtheitä, hedelmii ja grönsaakkerii. Leippää heitethään kans paljon.

FIGUURIT: www.regjeringen.no/ ForMat-Prosjektet 2010-2015Matsvinn fordelt på leddene • Yli puolet ruokahukasta tapattuu ihmisten kotona : Tavaliset ihmiset heitethään pois eniten. Viiđesosa ruokahukasta tapattuu ruokaindustrilaitoksissa ja 17 prosenttii putiikiissa.