Toril Bakken Kåven åpner for å stille lister også til kommunevalg, men sier at det i stor grad vil bero på initiativ fra medlemmer. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

– Veldig spennende, sier Nordkalottfolkets leder til ideen om å stille til kommunevalg.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Søndag 21. november har Nordkalottfolket landsmøte, og i den forbindelse skal partiet diskutere muligheten for å stille lister til kommunevalg.

Medlemmer fra ulike steder nord i landet har spurt om det kan være en vei å gå, og ifølge leder Toril Bakken Kåven har partiet diskutert dette internt i lengre tid. Prosessen har etter sigende vært god, og det foreslås nå vedtektsendringer som gjør det mulig å stille lister også til kommunevalg.

– Dette er veldig spennende. For noen år siden gjorde vi jo samme øvelse for fylkesvalg, noe som resulterte i vår første fylkesrepresentant i Troms og Finnmark fylkeskommune. Selv med svært lite ressurser, klarte vi å få det til, sier Bakken Kåven.

– Når vi nå åpner for lister til kommunevalget, betyr det ikke at vi stiller i enhver kommune. Snarere tvert imot – vi vet ikke om vi stiller i en eneste. Det blir opp til medlemmene i de enkelte kommuner, vi kan ikke drive denne prosessen fra sentralt, det har vi ikke ressurser til, sier hun.

Det åpner med andre ord for initiativ fra medlemmer i de kommunene som mener det er viktig med Nordkalottfolkets tilstedeværelse, og som er motivert til å få det til.

– Flere har også spurt oss om vi stiller til fylkesvalg neste gang. Dette vil medlemmer i de enkelte fylker måtte bestemme selv, så også der må vi bare vente og se hvilke initiativ som kommer fra medlemmer, sier Kåven.

Vi tar med at landsmøtet holdes på Lakselv hotell, og at ledervervet ikke er på valg nå i 2021. Foruten en representant på Troms og Finnmark Fylkesting, er Nordkalottfolket i dag det største opposisjonspartiet på Sametinget med ni representanter.