Ruijan kvääniliitto var å se på det meste av konferanser og andre større møter. Her fra Kvenseminaret, holdt 3. november i Tromsø. (Foto: Arne Hauge)

 

Ledelsen i Norske kveners forbund kan se tilbake på en travel høst.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Oversikten viser at Kai Petter Johansen og de andre i styret til NKF RK har deltatt på stort sett det meste av høstens mange arrangementer. Også et synlighetsmøte med kringkastingssjefen ble det tid til, det foregikk 4. oktober med nestleder Vilde Christoffersen Walsø og generalsekretær Ivar Johnsen.

«Her snakket de om muligheter for å gjøre kvenene mer synlige på NRKs ulike sendeflater. NRK ønsker seg gode kvenske historier, og oppfordret de som kjenner til en fin sak, om å kontakte NRK», meldes det i et nyhetsbrev utsendt 12. november.

Også aktiviteten i de mange lokallagene virker ifølge NKF å øke. En samarbeidsavtale med Studieforbundet kultur og tradisjon er på plass – her kan lokallag søke støtte – og Kvääninuoret – Kvenungdommen meldes å legge ned mye tid og arbeid i tilstedeværelse og synlighet på sosiale medier.

Nye medlemmer har også kommet til. Mer presist 183 nye medlemmer ved inngangen til november. Til sist i vår korte oppdatering fra NKF tar vi med at fordi kontoret i Tromsø er lagt ned, det skjedde 1. oktober i år for å spare driftsmidler, må man henvende seg til hovedkontoret i Kvænangen. Det ligger som kjent i gamle Kjækan skole, hvor blant andre generalsekretær Ivar Johnsen vil befinne seg ved behov.