Sannhets- og forsoningskommisjonen holder sitt første åpne møte den 5. september i Vadsø.
(Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet)

 

Både Bugøynes og Vadsø står på programmet når Sannhetskommisjonen, Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni, besøker Øst-Finnmark i begynnelsen av september. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Den lille rundreisen starter i den lille finskspråklige bygda Bugøynes 4. september. Kommisjonsmedlem Pia Lane, som er født og oppvokst i bygda, stiller på et møte på Lassigården på kveldstid sammen med kommisjonskollegene Per Oscar Kjølaas og Ketil Zachariassen.

Pia Lane er professor i flerspråklighet ved Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på språkpolitikk, flerspråklighet, språkskifte og språklig revitalisering i nordområdene, spesielt på hennes hjemsted Bugøynes. Kjølaas er biskop emeritus, og har hatt en rekke verv og oppgaver i Den norske kirke og vært sokneprest i Kautokeino og Karasjok, og prost i Indre Finnmark prosti.  Zachariassen har i sin forskning arbeidet med et bredt spekter av tema innen moderne samisk, kvensk og nordnorsk historie.

Vadsø Bibliotek. Kuva Heidi Nilima Monsen

Besøker Vadsø

5. september skal Sannhets- og forsoningskomiteen ha et ordinært møte i Vadsø. Dette møtet er ikke åpent for publikum. Senere på kvelden derimot er det duket for åpent møte på biblioteket i Vadsø. Dette skal i følge kommisjonens nettsider skje i tidsrommet 18.30-20.30.

Møtene i Bugøynes og Vadsø blir kommisjonens første i en rekke møter, både av det åpne slaget, men også med ulike organisasjoner og institusjoner.

– For kommisjonen er det viktig å møte folk for å høre hva de har å fortelle. Vi starter med åpne møter i år og fortsetter i årene som kommer, skriver kommisjonen på sine nettsider.

Rundreise i øst

Videre skal kommisjonen besøke Varanger Samiske Museum i Varangerbotn fredag 6. september klokken 10, Skoltesamisk museum i Neiden samme dag fra klokken 13.15, samt åpent møte på Grenselandmuseet i Kirkenes samme kveld.