Den er stadig kun å finne på kvensk, tetralogien Elämän jatko – Livet fortsetter. Mange etterlyser bøkene oversatt til norsk. (Foto: Arne Hauge)

 

Hvis andre tar oppgaven, står forlaget Iđut ikke i veien for en oversettelse av Alf Nilsen-Børsskog til norsk. – Da Alf døde forsvant mye av vår motivasjon for å gjøre det selv, sier daglig leder Åge Persen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Åge Persen er daglig leder i forlaget Iđut, og ses her sammen med kona Nan Persen, forlagets styreleder. (Foto: Angélina Vinciguerra)

– Vi verken kan eller vil stå i veien for et slikt initiativ. En oversettelse til norsk vil også være en god måte å ære avdøde Alf Nilsen-Børsskog på, så vi er velvillige overfor en eventuell aktør som tar på seg oppgaven.

Det sier Åge Persen. Han og kona Nan Persen eier forlaget Iđut, hun er styreleder, han daglig leder. Fra sitt kontor i Ikkaldas i Porsanger minnes de godt planen da Alf ennå levde. Innkjøps-signalene fra Kulturrådet var gode, så da Elämän jatko var i boks på kvensk, skulle «Livet fortsetter» også ut på norsk.

– Mens Alf ennå levde var det vår intensjon å gjøre det. Han kunne bidratt både til å sikre kvaliteten og få ned kostnadene. Vi hadde et nært forhold til Alf, og det nære forholdet var grunnen til at vi ønsket å strekke oss langt, sier Persen.

En god idé

I dag har Åge og Nan konkludert med at de verken har kapasitet eller mulighet til å gå løs på den formidable oppgaven. – For krevende, sier Åge. Til norsk fra engelsk eller tysk er så sin sak, der fins det mange kapable aktører, men til norsk fra kvensk er verre.

– Samtidig tror jeg at «Livet fortsetter» vil ha godt salgspotensiale. Særlig lokalt. Forretningsmessig er det absolutt en god idé, sier Persen, som bekrefter å stille villig opp dersom noen tar kontakt.

– Men det har ingen så langt gjort. Det skorter på at noen tar initiativ, sier han.

En liten runde

Normalen i en slik sammenheng, forklarer Persen, er at en aktør tar kontakt med forlaget – hvorpå kontrakt skrives. Iđut ønsker ikke å være forlegger for den oversatte versjonen, de vil likevel høste noen kroner i form av vederlag. Nylig ga Iđut etter samme mønster ut Astrid Lindgren på nordsamisk. Iđut tok kontakt med det svenske forlaget, sistnevnte skjøv fram sitt krav om vederlag, enige ble man og avtale signert.

– Alfs bøker vil bli på tilsvarende måte. Først en liten runde med oss for å få det formelle på plass, vi jobber for øvrig etter helt vanlige standarder i bransjen, og dermed har den eksterne parten rett til å gi ut boka på norsk.

Iđut er et lite forlag, men har stadig vekk mye på gang. En gang var kvensk litteratur på menyen, sjeldnere nå.

Uheldige utspill

– Da Alf døde forsvant mye av vår tilknytning til det kvenske miljøet, og mye av vår motivasjon for å jobbe med kvenske utgivelser. Det som måtte være igjen av motivasjon, forsvant etter beklagelige utspill fra ulike aktører, sier Persen.

– Vil du si noe mer om det?

– Jeg vil helst ikke gå nærmere inn på det. Nevnte det bare som forklaring på hvorfor vår motivasjon for å jobbe med utgivelser på kvensk ble fullstendig borte, sier forlagseieren.