Generalsekretær Ivar Johnsen i NKF. (Foto: Arne Hauge)

 

På den annen side finnes det midler til en slik eventuell oversettelse.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

En oversettelse av Alf Nilsen-Børsskog har definitivt blitt luftet i Norske kveners forbund, Ruijan kvääniliitto. Generalsekretær Ivar Johnsen anser det likevel som en omvei å gå via dem.

– Saken har vært oppe flere ganger hos oss, men til syvende og sist må forlaget avgjøre om Alf Nilsen-Børsskog skal oversettes til norsk. Det er de som sitter med rettighetene. Slik sett, bekrefter Johnsen, utgjør NKF et mellomledd som neppe kan gjøre så mye fra eller til.

Se på saken

– Derfor mener jeg at folk går en omvei når de går via NKF. Det er i alle fall ikke letteste måten å gjøre på, sier Johnsen. Han bekrefter at det er ei god stund siden NKF sist var i kontakt med Iđut om saken.

Forfatter Alf Nilsen-Børsskog (1928 – 2014). (Foto: Liisa Koivulehto)

– Det stemmer at NKF skulle se på saken sammen med Kvensk institutt, men vi har bare diskutert uten å ha konkludert, sier han.

Viktig oppgave

Det NKF kan gjøre, sier Johnsen, er å hjelpe til med å utforme en eventuell søknad om økonomisk støtte til oversettelsen. En hjelp han tror forlaget neppe vil trenge. Men midler fins, sier Johnsen, blant annet hos Nordisk råd. De har penger til oversettelser mellom de nordiske landenes språk.

– Er det for tidlig i tiden å få Alf Nilsen-Børsskog oversatt til norsk?

– Nei. Så lenge det er en etterspørsel, så er det viktig å få det gjort. Ingen tvil om det, sier generalsekretæren, som sier han skal ta kontakt med Kvensk institutt og høre hvor saken står, og om det er kontakt inn mot forlaget.