Av deltakerne på festivalen var tredjeparten folk uten tornedalsk bakgrunn. (Foto: Arctic Minds/minoritet.se)

 

Holdt festival om Tornedalen – i hovedstaden Stockholm.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Til sammenlikning blir det som om kvenene i Norge skulle arrangert en 2-dagers kvenfestival i Oslo. For etter suksessen med utsolgte dager under årets festival, er det nå klart at arrangøren Arctic Minds satser på enda et år med den såkalte «Tornedalsyran» i Stockholm.

– I første omgang lyktes vi å arrangere festivalen helt og holdent ut i fra kjærlighet til tornedalingene. Nå får vi hjelp fra offentlig hold, sier initiativtaker Mattias Barsk til minoritet.se.

Det er kjent at Stockholm by går inn med støtte, og under årets utgave av festivalen viste det seg at så mye som en tredjedel av besøkende var uten kobling – eller hadde svært liten kobling – til Tornedalen. Noe Barsk sier er uhyre interessant. Det viser, sier han til nettstedet, at det tornedalske evangeliet sprer seg.

Les mer her: Tornedalsyran kommer tilbake