Selv om Aurora Lovise Pettersen hadde finsk som hjemmespråk, har det gitt henne mye å ha finsk også som fag i skolen. Her ser vi stipendvinneren sammen med Tobias Eriksen, begge er medlemmer i Kvensk Finsk Riksforbund. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Også to fra den yngre garde fant veien til Børselv.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi har kommet hit til Børselv for å lytte og lære, sier Aurora Lovise Pettersen (16) og Tobias Eriksen (19).

Pettersen og Eriksen er begge fra Båtsfjord i Finnmark, et tettsted og kommunesenter med rundt 2150 innbyggere øst i Finnmark. Her har den finske innflytelsen og tilstedeværelsen tradisjonelt vært stor, så også i Båtsfjord.

Ingen skal si at det krydde av ungdom da Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité møtte kvener og norskfinner i Børselv den 20. juni i år. Med to hederlige unntak i form av Pettersen og Eriksen, begge medlemmer i Kvensk Finsk Studentnettverk.

– Samtidig skal vi også dele ut kvensk-finsk stipend til Aurora. Hun har snart fullført første året på videregående skole, og vi deler ut stipendet for å vise hvor viktig det er å ta kvensk og finsk. Bidra til å skape motivasjon, sier Eriksen. Fordi forbundet satser på ungdom, er han styremedlem både i nettverket og i moderorganisasjonen.

Gleder seg

Stipendet det er snakk om, er forbundets Suomen apuraha, et stipend for elever i videregående skole og 10. klasse/siste år i ungdomsskolen som har finsk i fagkretsen.

– Det er et utrolig viktig økonomisk virkemiddel for å motivere ungdommene som tar finsk og kvensk, samt motivere elevene til å gjøre en god innsats. Kvensk Finsk Riksforbund bruker av egne organisasjonsmidler på prosjektet, med hjelp av spleis, forklarer Eriksen.

– Det burde vært statlig finansiert, men foreløpig har vi klart å sørge for at alle som søker, får tildelt stipend hvert år, sier han.

Aurora bekrefter at hun ser fram til både å få stipendet tildelt, og ikke minst anvende pengene på best mulig vis. Knapt nødvendig å si, pengene går til å studere språk.

Finsk i skolen

– Jeg gleder meg veldig til å få stipendet utdelt, og til å bruke det, sa hun til oss samme dag som overrekkelsen fant sted.

– Min mamma er finsk, og hun har pratet finsk med meg helt siden jeg ble født. Fordi språket har vært med meg hele min oppvekst, har det vært relevant for meg. Særlig for å kunne kommunisere best mulig med familien. Og da må jeg jo kunne finsk på ordentlig, sier Pettersen.

– Det å ta finsk på skolen, har likevel vært en stor del av hvor mye finsk jeg kan i dag. Å lære finsk i skolen har utbredt språket veldig for meg, og gitt meg mye av det jeg kan av finsk i dag, sier hun.

Vi tar med at de begge også er engasjert politisk. Aurora Lovise er nestleder for Finnmark AUF, Tobias har tidligere hatt ledervervet i den samme organisasjonen.