– Tilskuddet til Ruijan Kaiku må vurderes i det enkelte års budsjettforberedelser, er svaret fra kulturministeren.

På spørsmål fra stortingsrepresentant Kåre Simensen om støtte til Ruijan Kaiku slik at avisen kan bli ukesavis fra, svarte kulturminister Thorhild Widvey at hun ikke kunne love økte bevilgninger.

–Overgang til ukeavis vil ifølge de siste års budsjettsøknader kreve en budsjettøkning som tilsvarer nærmere en firedobling av nåværende statstilskudd fra Kulturdepartementet. Dette vil være en betydelig økning, og jeg kan ikke i noe fall gi forhåndssignaler om den type påplusninger til bestemte formål. Størrelsen på tilskuddet til Ruijan Kaiku må på vanlig måte vurderes i det enkelte års budsjettforberedelser, svarer hun.

Stortinget vedtok gjennom språkmeldinga i 2007/2008 at en skulle prioritere støtte til Ruijan Kaiku, og at departementet ville ta sikte på å trappe opp tilskuddet ved overgang til ukesavis.

Beregninger viser at en ukesavis vil koste i overkant av fire millioner å drifte. Dagens bevilgning til Ruijan Kaiku er på rundt 1.1 millioner kroner.

 

Ikke imponert

Spørsmålsstiller Kåre Simensen virker ikke videre imponert over svaret fra kulturministeren.

– Man hadde jo håpet at regjeringen kunne stå for det stortingingsvedtaket som ble gjort i 2007, og gitt midler slik at Ruijan Kaiku kunne blitt ukesavis. Men dette var nok egentlig ikke uventa med tanke på at regjeringen har valgt å redusere pressestøtten og støtte til samiske aviser, i tillegg til bevigninger til minoritetsspråk, sier stortingsrepresentanten som selv har finske aner.

– Jeg ser jo hva man selv har gått glipp av. Språket var ikke en del av min oppvekst, og det synes jeg er veldig synd. Derfor er dette en viktig sak for meg, forteller han.

Selv om svaret fra kulturministeren ikke kan regnes for å være spesielt oppløftende, gir ikke Simensen opp.

–Det er muligens nytteløst med dagens regjering, men jeg tror nok man bare må fortsette å jobbe og argumenentere for saken. I tillegg bør man nok starte dette arbeidet tidligere i året i forhold til budsjettprosessen. Her må vi dra lasset sammen, spesielt siden jeg ikke sitter i den aktuelle komiteen på stortinget, og derfor er avhengig av at andre spiller dette inn der, sier han.