Fra debatten under Språkdagen 2020. (Foto: Johnny Vaet Nordskog)

 

Brukerne av våre minste språk har rettigheter, melder Språkrådet nå som debatten fra språkdagen er tilgjengelig for alle.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Du har rett.»

Slik lyder beskjeden fra Språkrådet i kjølvannet av debatten under Språkdagen 3. november i år. Anledningen er at debatten nå er lagt ut og kan ses av alle, den ligger på Språkrådets egne sider.

Les også hva kunnskapsminister Guri Melby sa til deltakere og debattleder Fredrik Solvang:

– Vi har nesten ikke snakket om kvensk

Bakgrunnen for debatten, er den nye språkloven. Den er nå til behandling i Stortinget, og skal styrke mindretallsspråkene i Norge.

«Flere av de minste språkene som den norske staten har ansvar for, er lite synlige i offentligheten. Men de som bruker dem, har rettigheter», meldes det fra Språkrådet.

– Det er forskjell på å ha rett og å få rett, heter det i en kommentar fra jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum. Spørsmålet, skriver Språkrådet, er hva som ligger i dette? Og hvordan jobber myndighetene for at brukerne av mindretallsspråk i Norge skal få rettighetene sine oppfylt?

Blant mindretallsspråkene i Norge finner vi foruten kvensk også nynorsk, norsk tegnspråk, de samiske språkene, romani og romanes. Her kan du se språkprofessoren, juristen, kunnskapsministeren med flere i debatt:

Språkdagen 2020