Her ser vi ukjente personer drive stengselsfiske i Finnmark fra rundt 1920. Opphavsperson: Kristian Nissen (Rettighetsforvalter: Arkivverket)  

 

Folketelling med opplysninger om samtlige personer bosatt i Norge 1. desember 1920 vil gi ny innsikt.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Den 1. desember 2020 ble taushetsplikten for folketellingen fra 1920 opphevet. På denne datoen ble folketellingen for hele landet publisert i en skannet versjon, og for deler av landet er denne også søkbar. I følge Digitalarkivet vil publisering av søkbar versjon fortsette kontinuerlig og beregnes å være fullført i april 2021. Riksarkivar Inga Bolstad tror mange har ventet på at folketellingen skulle bli tilgjengelige på Digitalarkivet, spesielt de som driver med slektsgransking og lokalhistorie.

– I tillegg kan opplysningene i folketellingen i 1920 bidra til ny innsikt for forskere innenfor flere ulike disipliner, sier Bolstad til NTB.

Finnmark neste

Arbeidet med å transkribere folketellingen for Troms og Finnmark er gjennomført, og materialet for herredene Tranøy, Lenvik, Kvalsund, Kautokeino, Karasjok, Hasvik og Sørøysund er publiserte i den søkbare databasen.

Nå prioriterer Digitalarkivet å få ferdig arkivene for Finnmark, Rogaland og Sør-Trøndelag. 

– Dessverre rakk vi ikke å få publisert alle transkriberingene til folketellingen nå. Den 1. desember 2020 ble omlag 230 av 705 kommuner (herreder og byer) tilgjengelige for søk. De resterende vil bli publisert fortløpende etter hvert som de blir klare. Målet er at vi innen påske 2021 skal få alt det søkbare på nett. Selv om alle de skannede bildene er tilgjengelige nå, vil man kunne oppleve at flere herreder har usorterte bilder. Dette vil bli rettet opp fortløpende når vi publiserer det transkriberte materialet, skriver Digitalarkivet på sine nettsider. 

Personopplysninger

Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år. Her kan du finne informasjon om alle personene i en husstand og se slektskapsforholdet mellom personer. Ved folketellingen i 1920 var det registrert 2 649 775 hjemmehørende personer i Norge. I tillegg var det 107 858 personer registrert som midlertidig tilstedeværende. Opplysningene om hver person ble nedtegnet på en separat personseddel (ark).

Digitalarkivet forklarer at 1920-tellingen består av flere ulike lister.

– For hvert herred (landkommune) er det en hovedliste med oversikt over tellingskretsene, noen kretslister med oversikt over gårdene (bostedene) i kretsen, en hus- og husholdingsliste for hver gård med opplysninger om de enkelte husholdningene på bostedet, og en personseddel for hver person som enten var bosatt der eller var til stede der på tellingstidspunktet 1. desember 1920, står det på nettsiden.

Hjelp fra frivillige

Arbeidet med å skanne alle lister og personsedler til folketellingen 1920 ble startet av Arkivverket i 2016, og med god hjelp fra Nasjonalbiblioteket var samtlige sider skannet på høstparten 2018. Over 650 frivillige har bidratt i arbeidet med å digitalisere og systematisere folketellingen, og alle disse måtte skrive under på taushetserklæringer.

– Det er et enormt stykke arbeid de har lagt ned. Det dreier seg om flere titalls årsverk. Uten deres innsats ville vi ikke fått en søkbar telling. Arkivverket vil sende en stor takk til alle frivillige som har bidratt med kjempemessig innsats, roser Arkivverket.