Professor emeritus Einar Niemi satt sentralt i Sannhets- og forsoningskommisjonen som 1. juni 2023 la fram sin rapport etter nesten fem års arbeide. Ruijan Radio-reporter Frank Halvorsen har snakket med Niemi i etterkant, og i dette eksklusive intervjuet kommer han inn på mange av tingene som ble diskutert internt i kommisjonen. At det var en del uenigheter mens arbeidet pågikk legger ikke Niemi skjul på.