Skjermbilde, nordtromsportalen.no

En av våre lesere har gjort oss oppmerksom på det flotte oversettingsarbeidet som er gjort på nettsiden nordtromsportalen.no. I tillegg til norsk er tekstene oversatt til engelsk, samisk og kvensk. Utmerket kvensk og et eksempel til etterfølgelse.

Bolyst
Nettsiden ble opprettet i 2014 i forbindelse med et 3-årig bolystprosjekt som skulle styrke omdømmet til regionen Nord-Troms. Prosjektet ble startet i 2011 og fikk 2,5 millioner i bolystmidler.
Målet med prosjektet var at kommunene i Nord-Troms skulle finne et felles identitetsuttrykk, lage en nettportal og finne mer ut om hvordan ungdom ønsket at Nord-Troms skulle framstå. Det skulle konkretiseres hva som skulle til for at flere vil slå seg ned i regionen og hva som skal til for å gjøre det enklere å skape egen bedrift.

Statisk side
Nå er det Nord Troms Regionråd som er ansvarlig for nettsiden og det er Nord Troms Studiesenter som fra tid til annen oppdaterer sidene. Trass i at det har vært gjort en meget god jobb med oversetting av tekstene på sidene, vil det på grunn av manglende resurser ikke lenger bli oversatt tekster til verken kvensk, samisk eller engelsk på disse sidene.

– Det er ikke meningen at denne nettsiden skal være en nyhetsside, det er derfor ikke lagt ut så mye på disse sidene det siste halve året – men er en nyttig side for de som søker informasjon om Nord Troms, forklarer Daniel Johnsen på Nord Troms Studiesenter.

– Siden vil ikke bli fjernet.