Grindveven spilte en rolle i gamle dagers produksjon av ting av ull. (Foto: Riinakaisa Laitila/Kvensk institutt)

 

Kvensk institutt har satt i gang et prosjekt for å samle inn ull- og vevingstradsjoner (se lengre ned i saken for kvensk tekst).

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kvensk institutt med samarbeidspartnere har satt i gang et prosjekt om å samle inn ull- og vevingstradisjoner i Finnmark, med fokus i Porsanger.

Dette framgår av en pressemelding fra Kvensk institutt, ved prosjektleder Riinakaisa Laitila.

Prosjektets mål er ivaretakelse av den kvenske, samiske og norske kulturarven: Tradisjonskunnskap: Ull og veving i Finnmark/Porsanger. Samarbeidspartnere i prosjektet opplyses å være RiddoDuottarMuseat, Porsanger Husflidslag og Norsk Husflidslag. Kulturarbeider Laitila opplyser dette:

«Kunsten å veve grener, matter, vadmel, sjal, bånd og belter har vært kjent i Porsanger i mange generasjoner blant de dyktige sjøsamiske, kvenske og norske damene langs kysten av Finnmark og Porsangerfjorden. Det er i dag kun noen få i Porsanger i dag som behersker disse vevteknikkene, og som anvender denne kunnskapen, interessen for å lære og ta vare på tradisjonen er stor.»

Kildemateriale studeres som ledd i prosjektet. (Foto: Riinakaisa Lailtila)

Prosjektet har som mål å samle inn og dokumentere både immateriell og materiell kulturarv om ullproduksjon, veving og vevtradisjoner i Finnmark/Porsanger.

«Tradisjonell kunnskap knyttet til veving er en del av vår felles kulturarv og fortjener å føres videre. Våre ønsker for prosjektet er å videreformidle og ivareta den aktuelle kunnskapen for kommende generasjoner.»

Prosjektet er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommunes nasjonale tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk, med kroner 123.000. Dato for utstillingsåpning er allerede klar, den er planlagt torsdag 24. november klokken 18. Vi tar med at prosjektlederen lover mer informasjon om den saken senere.

 

Kvensk tekst:

Kainun institutti oon alkanu kookkoomhaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä

Kainun institutti ja yhtheistyöpartnerit oon alkanheet työtelemhään prosektissa jossa kovothaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä Finmarkussa ja olletikki Porsangissa.

Prosektin tarkoitus oon ottaat vaarin kvääniin, saamelaisten ja ruijalaisten kulttuuriperinöstä: Perintötieto: Villa ja vääväys Finmarkussa/Porsangissa. Yhtheistyöpartnerit prosektissa oon RiddoDuottarMuseat, Porsanger Husflidslag ja Norsk Husflidslag.

Vevstol av eldre årgang inne hos Kainun institutti. (Foto: Riinakaisa Laitila/Kvensk institutt)

Porsangissa oon ollu tunnettuu jo monen sukupolven aijan ette merisaamelaiset, kvääniin ja norjalaiset vaimot pitkin Ruijan ranttoi ja Porsanginvuonoo oon olheet sepät vääväämhään mattoi, villakankhaita, huivii, pauloi ja vöitä. Tääpänä oon tyhä pari vaimoo, kekkä vielä hallithaan nämät kutomatekniikat ja kekkä vielä käytethään niitä, mutta halu oppiit ja säilyttäät tämän perinön oon kans suuri.

Prosektissa aijothaan kovota ja dokumenteerata ainheelista ja ainheetonta kulttuuriperinttöö mikä kuuluu villanproduseerauksheen, vääväyksheen ja vääväysperintheesseen Finmarkussa/Porsangissa. Perintötieto mikä liittyy vääväyksheen oon osa meän yhtheistä kulttuuriperinttöö ja se ansaittee tulla elvytetyksi.

Meän toivheissa oon ette saatama jakkaat tiettoo ja ottaat vaarin siitä ette nämät taiot siirythään tulleevalle sukupolvele.

Prosjekti oon saanu rahhaa kr. 123.000 oorningista TFFK Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Näyttelyn aijothaan aukaista tuorestaina 24. novemperikuuta klo 18 ja siitä annethaan ulos oman pressemellingin.