Har din kvensk-/finskklasse lyst på en tur til Finland? Fylkesmannen har midler man kan søke på. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Nå kan man søke om midler til studietur for elever som har kvensk eller finsk som andrespråk.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Drømmer din kvensk- eller finskklasse om å ta en studietur til Finland? Fylkesmannen i Troms og Finnmark sendte nylig ut en henvendelse til de ulike kommunene og skoleeierne med et tilbud til de som har elever som tar kvensk eller finsk.

– Vi inviterer grunn og videregåendeskoler i Troms og Finnmark som har elever som får opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk til å søke om midler til gjennomføring av studieturer til Finland/elevutveksling skoleåret 2020/2021, står det i brevet signert assisterende direktør Katharine Jakola. Fylkesmannen ber skoleeier videresende informasjonen til de aktuelle skolene som har kvensk- eller finskelever.

Rammen for tildelingen er satt til kr.25000,- og søknaden må si noe om hvilken elevgruppe som skal reise, antall elever, når og hvor reisen skal gå, hva formålet med turen er og noe om programmet. Søknadsfristen er satt til 10.september 2020.