Lærere i meänkieli har samme utfordringer som lærere i kvensk. Bildet er fra Bengt Pohjanens lærebok.

 

Også morsmålslærere i Sverige savner mye i sin undervisning.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Mangel på undervisningsmateriell, for få timer og foreldre som ikke prater meänkieli. Morsmålslærere i meänkieli jobber i motvind, og problemene er de samme som kvensklærere har i Norge.

Lovendring

 Skal meänkieli reddes trengs det framfor alt en lovendring om flere undervisningstimer i den ordinære undervisningen, sier Mervi Erkheikki til minoritet.se. Han er morsmålslærer i meänkieli og finsk, og står bak forskningsoppgaven som viser at det må langt større innsats i skolen til.

Forsøkskaniner

Felles for de lærerne Mervi har snakket med, er at samtlige er kritiske til mangelen på undervisningsmateriell. Det meste må lærerne selv arbeide fram på sin fritid, noe som betyr at elevene blir forsøkskaniner.

 Det blir mye «learning by doing» med mye løst papir. Det er heller ikke optimalt med en eneste lærebok til alle årskursene i grunnskolen, slik det er nå, sier han.