Foreldre flest er ukjent med at barna kan velge kvensk som andrespråk i skolen i stedet for finsk. (Kuva: Hanne Larsen)

 

NKF – Ruijan Kveeniliitto minner om at kvensk kan velges som alternativ til andrespråket finsk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Loven sier at elever med kvensk-finsk bakgrunn ved skoler i Troms og Finnmark har rett til opplæring i finsk, når minst tre elever krever det. Det svært få foreldre er klar over, er at de kan velge kvensk i stedet for finsk for barna sine.

Synlig og kjent

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto melder nå at de ønsker å gjøre noe med situasjonen, slik at flere blir kjent med valgfriheten. Informasjonen til kvenske foreldre må styrkes, og tilbudet kvensk som andrespråk gjøres synlig og kjent, sier NKF’s leder Hilja Huru til NRK Kveeni.

Arvespråket

 Informasjon om rett til kvensk i Troms og Finnmark er mangelfull. Dette må inn i innmeldingsskjemaer i alle kommuner og navnet på læreplanen må nå endres til «Kvensk som andrespråk». Vi vil også ha individuell rett til å velge faget i hele landet, sier Huru, som minner om at Ruijan Kveeniliitto har løftet fram ordet «arvespråk» som alternativ til ordet andrespråk.