I samlet flokk: Skal vi tro komiteens folk, så bør kvener/norskfinner stå sammen for å nå lengst. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Klar anbefalingen fra komiteen.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I forrige presidentskap var vossingen Nils T. Bjørke med på å sette ned Sannhetskommisjonen. I dag sitter Senterparti-mannen i den kontroll- og konstitusjonskomiteen som skal behandle den svære rapporten. Ta den videre til våre folkevalgte på Stortinget.

– Det er en svær rapport og vi har ikke fått gått dypt inn i den ennå. Det er mange enkelthistorier som gjør sterke inntrykk, og nå må vi prøve å bearbeide og komme videre. Vi må prøve å ha respekt for hverandre i dette arbeidet, da kommer man lengst, tilrår Bjørke, som også i dag sitter i presidentskapet på Stortinget.

Nils T. Bjørke (Sp). (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

Besøket i Børselv, sier han, var for at komiteen skulle få et førsteinntrykk fra de kvenske/norskfinske organisasjonene etter Sannhetskommisjonens rapport-framlegging. Dagen før besøkte de Karasjok og Sametinget.

Friprat

– Nå som vi for alvor har begynt med arbeidet, er det viktig å høre organisasjonenes oppfatning. En sak er hvordan vi oppfatter ting i Oslo, min erfaring er at det kan være ganske forskjellig fra hvordan ting oppfattes rundt om, sier han.

Bjørke legger vekt på at friprat og lufting av ulike tema gjør at man forstår hverandre bedre, og at komiteen da kan gjøre bedre arbeid. Oppgaven i Børselv var å lytte til de tre organisasjonene, bekrefter han.

–  Se hva de er enige om, og hva de har ulikt syn på. Da får vi lettere fram ting, og vi kan utfordre dem på hva vi tror er lurt for at de skal komme lengst mulig.

I neste omgang

– Mange er urolige for at midlene er for små, hva tenker du rundt det?

– Jeg tror alle grupper og organisasjoner føler at de får for lite midler i forhold til det de trenger. Det viktige nå i første omgang er å bli enige om et felles grunnlag. Finne ut hva som er utfordringene og hva som har vært begått av urett. Så må vi se hva som skal til for å gjøre noe med det, og heller diskutere midler i neste runde, sier Bjørke. Når det er sagt:

– Jeg er ikke i tvil om at det trengs midler, men jeg tror som sagt at det er lurt å dele det opp. Vi ønsker å skjønne bakgrunnen, og utfordre på hva som er det viktigste. Hva er det som virkelig trengs for å ta vare på denne kulturen, for det er jeg opptatt av at vi skal klare, sier han.

Ulike syn

Bjørkes klare anbefaling til miljøene er å bli enige, slik at de kan komme til komiteen med et felles budskap. Det, sier han, gir bedre resultat og er lettere for komiteen å håndtere.

– Samtidig man må ha respekt for at de har ulike syn på en del ting, og jeg tror det er lurt hvis de klarer å se hva de er enige om. Og samtidig se hva de er enige om å være uenige om.

– Jeg vil oppfordre organisasjonenen til å ta en ekstra runde med seg selv, og se hva de faktisk kan samle seg om. For da får man best gjennomslag, avrunder Bjørke.