Med norsk som morsmål er du relativt lett å forstå for skandinavias og til dels mange av Nordens øvrige språkbrukere. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/Altaposten)

 

Norden har mange språk, men sjansen for å gjøre deg forstått er nok aller størst dersom du kommer fra Norge.  

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Mens fire av fem unge svensker sier at det er enkelt å skjønne norsk, sier kun en av fem det samme om dansk. Og motsatt; mens 40 prosent av unge dansker sier det er lett å forstå svensk, svarer 67 prosent det samme om norsk.

Den språklige gladnyheten for nordmenn som vil gjøre seg forstått i utlandet framgår av en artikkel i sciencenorway.no, publisert tirsdag 13. mai i år. Artikkelen var i sin tur hentet fra forskning.no, det hele basert på en fersk undersøkelsen i regi av Nordisk ministerråd.

Lærer svensk

Her svarer ungdom i Norden på hvor enkelt – eller vanskelig – de synes det er å forstå norsk og de to andre skandinaviske språkene svensk og dansk. Vel og merke er ungdom fra hele Norden spurt, hele 2 000 unge fra områder som også inkluderer Finland, Island og Færøyene.

På forskning.no kan du lese hele artikkelen, inkludert teorier om hvorfor norsk er lett å forstå. Her er lenka: Norsk er det letteste språket å forstå

I den finske grunnskolen er svensk (med få unntak) obligatorisk fag for elever på 7. til 9. trinn. Også på videregående og ved yrkesrettede universitetsutdanninger opplyses svensk å være obligatorisk, og ansatte  i det offentlige må kunne besvare henvendelser på både finsk og svensk. Trolig er dette grunnen til at nær en av fire unge finlendere svarer at de synes norsk er enkelt å forstå. Kun syv prosent sier det samme om dansk.

Norsk på Færøyene

På Island synes 45 prosent av ungdommene at norsk er lett å forstå. Om dansk svarer 37 prosent det samme, og om svensk 35 prosent.

Trolig mest ung norsk-kompetanse finner vi på Færøyene. Hele fire av fem ungdommer sier at norsk er lett, samtidig som nær halvparten svarer at de selv behersker norsk språk.

Når det så gjelder norsk ungdom, så svarer ni av ti at svensk er lett. Snaut halvparten sier det samme om dansk.