Biskopen for Nord-Hålogaland, Olav Øygard. (Arkivfoto: Tom Skoglund/Altaposten)

 

Ønsker du å bli viet på kvensk? Nå finnes det endelig kvenske vielsestekster både for kirkelige og borgerlige vielser.  

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

Nord Hålogaland Bispedømme kan melde at de har fått oversatt vigselsliturgi til kvensk, som nå gjør det mulig å utføre vigsler også på det truede språket.

Fungerende kirkefagsjef Steinar Sneås Skauge kan gledelig melde at de omsider har fått en kvensk oversettelse av vigselsliturgien. (Foto: Nord Hålogaland Bispedømme)

– Vi har fått en delvis oversettelse av vigselsliturgien til kvensk. En liturgi for den norske kirken består av forskjellige bibeltekster og andre ting.  Alt av bibeltekster er ikke er oversatt til kvensk ennå, men vi har nå muligheten til å utføre en vigselsliturgi på kvensk ja, bekrefter fungerende kirkefagsjef Steinar Sneås Skauge ved Nord Hålogaland Bispedømme.

Oversettelsen er utført av kvensk institutt. Selv om Sneås Skauge peker på at det er vanskelig å tilpasse liturgien i like stor grad som på norsk – nettopp på grunn av den manglende kvenske oversettelsen av bibelen – er det nå altså mulig å utføre en vigsel i kirka på kvensk.

Organisering

Med de allerede godkjente kvenske formularene til borgerlig vielse som kom i 2020, kan du nå altså vie deg både kirkelig og borgerlig på kvensk.

Hvis du og din partner er blant dem som planlegger bryllup i framtiden, og som kanskje har et ønske om en kvensk vielse, så forteller Sneås Skauge at prosessen er enkel.

– Det første dere må gjøre er å ta kontakt med det lokale bispedømme kontoret der du bor og fortelle at dere ønsker en kvensk vielse. Det er jo dessverre sånn med kvensk at ikke så mange kan språket, men vi har folk som er i stand til å gjøre det. Det skal være mulig å få til. Bare ta kontakt så fikser vi resten, sier han.

Beherske språket

Det eksisterer allerede et kvensk vigselsformular for borgerlige vielser, som Kvænangen kommune satte i gang arbeidet med i 2020. Fra 1. januar 2018 tok nemlig kommunene over ansvaret for de borgerlige vigslene.

For å kunne tilby vigsel på et annet språk må vigselen beherske språket, og det må finnes et godkjent vigselsformular. Kvænangen kommune innså da at de kunne tilby vigsel på både norsk og samisk, i tillegg til engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Men for kvensk fantes det ikke et godkjent vigselsformular.

– Vi fant ut at det ikke var mulig på kvensk, og da fant vi ut at vi får gjøre jobben sjøl og se om vi kan få innført et vigselsformular på kvensk, sa ordfører i Kvænangen Eirik Losnegaard Mevik til NRK Kveeni i begynnelsen av 2020.

Til tre dialekter

På oppdrag fra Kvænangen kommune satte Språksenteret i gang med en oversettelse av vigselsformularet. Dette har siden blitt oversatt til de tre større dialektene som finnes på kvensk, og alle tre er nå godkjente vigselsformularer som kan brukes av alle kommuner.

Vigselsformularet på både Elvedals, Varanger og Porsanger/Reisa dialektene kan du finne her.

Selv om dette nå er på plass, trengs det fortsatt noen til å utføre vielsen. Noen som kan kvensk. Heldigvis opplyser Barne- og likestillingsdepartementet at det finnes flere måter å utføre en kommunal vigsel. Man kan for eksempel bruke en prest, eller kommunestyret kan selv gi myndighet til en ordfører, varaordfører, kommunalt ansatt eller en folkevalgt.