Sifferin Pekan Asväiki näyttää ylpeänä isän eli Sifferin Pekan rakentaman saunan, jonka nimi oon nykyään Pekan sauna. • Asveig Hasselberg viser stolt fram Pekan sauna, den badstua som faren Sifferin Pekka bygde av økset tømmer. KUVAT • ALLE FOTO: WENCHE OFFERDAL

Sifferin Pekan Asväiki näyttää ylpeänä isän eli Sifferin Pekan rakentaman saunan, jonka nimi oon nykyään Pekan sauna. • Asveig Hasselberg viser stolt fram Pekan sauna, den badstua som faren Sifferin Pekka bygde av økset tømmer. KUVAT • ALLE FOTO: WENCHE OFFERDAL

.

Lähdimme Sifferin Pekan Asväikin kanssa  katsomhaan hänen lapsuuen saunaa joka oon Raisinvankan Sapessa. Sauna oon oikhein hyvässä kunnossa.

Bente Imerslund

Asväikki asuu nykyään Varpissa mikä oon noin miilan Raishiin päin.
– Asveig, sie olet syntyny vuona 1948. Kumpi oon vanhempi, sie eli tämä sauna?
–  Sauna oon vanhempi. Isä rakensi sen evakon jälkheen. Se oli ensimmäinen rakennus, mitä heilä oli. Net asuivat sielä ennen jo net rakenethiin omakotitalon.
Sauna nimi oon nyt Pekan sauna, rakentajan jälkhiin.

– Mitä lapsuuen muistoja sinula oon tästä saunasta?
– No, meillä ei ollut mithään sisäsaunaa, oli tyhä se vanhaa ulkosauna. Sielä met saunoima ja se oli tärkeä olla puhas. Kesälä met saunoima joka päivä, mutta talvela tyhä kaksi kertaa viikossa. Ja met tytöt menimä äidin kanssa, ja yksi vanha täti oli ja isoäiti mukana, silloin ko se oli naisten vuoro.

– Oonko vanhaa vaimo tuon näköinen…?
– Mie muistan ensi kerran silloin kun menimme vanha-tädin kanssa saunhaan. Hän oli hyvin paksu ja vaikka saunassa ei ollu paljon valoa, näimä vaikka mitä. No, emmä olheet silloin tulheet puberteettiin, ja emmä oikhein ymmärtänheet, mutta vanha-tädilä oli paljon renkhaita ympäri ruumista ja kaikki tyhä roikkui. Sitten oli pakko pestä vanhoitten vaimoitten selät, siihen aikaan ei ollu semmoisia harjoja. Se oli raskas työ kun met olime pienet lapset. Sen jälklhii panima enämpi puita sinne givvasheen siksi ko miehet ja pojat piti tulla.

Saunaryyppy
– Ko miehet tulthiin saunasta, silloin oli saunakahvi. Ne panthiin kupphiin jotaki – met uskoima, että se oli vettä, mutta se oli vähän väkevämpi ko vesi – ja isä sanoi, ette se oli saunaryyppy.
– Saivatko lapset maistaa?
– No, emma halunheet maistaa. Ko isä pani lusikkhaan vähän, maistoima, mutta se oli oikhein huono. Se kahvi ei ollu lasten juoma!

Monitoimitalo
– Saunaa käytetthiin muuhunki, eikö niin Asveig?
– Kyllä, sielä net pesivät vaatteitaki. Ja se oli tavallista, että eteisessä oli pata. Padassa net keittetthiin vaattheet niin, että ne piethiin tulla puhtaaksi. Se ei ollu mithään pesukonetta, ja ei sähköitä, se ei ollu vielä tullu sinne. Leipomisen jälkheen net leivothiin erilaisia leipiä. Ja silloin oli paljon ämmiä, jotka leivothiin. Net paistethiin leivät sielä uunin päälä saunan eteisessä. Se givvas oli saunassa ja sitte heitimä vettä sinne ko me saunoima.

 

 

– Lissää löylyä! • Asveig Hasselberg ber artikkelforfatteren Bente Imerslund om å hive mer vann på givvassen.

– Lissää löylyä!
• Asveig Hasselberg ber artikkelforfatteren Bente Imerslund om å hive mer vann på givvassen.

 

Tässä oon kaksi «Miss Saunaa», mutta tyhä toisela oon saunamyssy. • Her er to Miss Sauna, men bare én har badstuhatt.

Tässä oon kaksi «Miss Saunaa», mutta tyhä toisela oon saunamyssy.
• Her er to Miss Sauna, men bare én har badstuhatt.