Fra 1. januar 2020 kan du slippe å måtte velge mellom finsk eller norsk statsborgerskap. (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Fra nyttår er dette fullt mulig.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Den finske ambassaden i Oslo meldte nylig det hyggelige faktum at Norge – fra og med 1. januar 2020 – godkjenner dobbelt statsborgerskap.

«Vil du ha norsk medborgerskap? Ta kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI) i Norge,» melder ambassaden.

Når det gjelder Finland, så godkjenner de fra før av flerfoldig statsborgerskap, noe som helt konkret og igjen i følge ambassaden betyr at du kan utøve ditt finske statsborgerskap selv om du har statsborgerskap i et annet land. Her passer det å nevne at det er Migrationsverket som tar seg av spørsmål angående finsk statsborgerskap. Du bør også melde fra til Magistraten i Finland om du får norsk statsborgerskap.

Men nå er tilfellet det at dersom du som finsk statsborger også har statsborgerskap i et annet land, eksempelvis Norge fra nyttår, så kan du automatisk miste ditt finske statsborgerskap idet du fyller 22 år. Men, ambassaden skriver at du kan beholde det, dersom du har tilstrekkelig tilknytning til Finland.

Er du i en slik situasjon, eller ønsker å søke dobbelt statsborgerskap fra nyttår, klikk denne lenken til Migrationsverket