Eva Josefsen oon prošektijohtaja tutkimusprošektissa TRUCOM. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Professor Eva Josefsen drøfter det store spørsmålet på Mikkeli Live i Alta i kveld.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen gjør i sin rapport et skille mellom en formell vedtatt fornorskningspolitikk som ble avsluttet av myndighetene på et gitt tidspunkt, og en fornorskning som allikevel fortsatte.

Professor Eva Josefsen vil drøfte og se nærmere på hva som ligger i et slik begrepsmessig skille, og hva det eventuelt kan ha å si for et framtidig forsoningsarbeid.

Les også: «Fornorskningspolitikken har et langt bredere nedslagsfelt»

Josefsen leder følgeforskningsprosjektet TRUCOM som har fulgt Sannhets- og forsoningskommisjonen gjennom sitt arbeid, inkludert sluttrapporten som ble overlevert Stortinget i juni.

Arrangementet, som har fått tittelen «Fornorskningspolitikken – et tilbakelagt kapittel?», finner sted tirsdag 19. september klokken 19 på Mikkeli Live i Alta, og er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og Mikkeli Live.