Hilde Skanke er daglig leder ved Kvensk institutt, hun minner om at midler til stillinger må være på plass før rekruttering kan skje. (Foto: Arne Hauge)

 

– Ingen må tvile på at vi trenger folk, sier Hilde Skanke ved Kainun institutti.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Det er et behov for kvenskspråklig kompetanse, både muntlig og skriftlig, sier daglig leder ved Kvensk institutt, Hilde Skanke.

– Og vi er veldig glad for studenter i kvensk, fordi de har startet med å tilegne seg kompetanse, men vi kan ikke ansette noen før de har kompetanse. Det er også slik at om noen av våre ansatte føler at de har behov, eller vi ser at det er behov for kompetansehevning, så legger vi selvfølgelig til rette for at det skal både tilbys og gjennomføres.

STADIG FÆRRE: Antallet studenter på kvensk grunnkurs har falt dramatisk, denne høsten er de kun 3. Vi ser (fra venstre) William Andreas Eriksen, Liss Beth Gjertsen Nyby og Benedikt Jahning. (Foto: Benedikt Jahning)

Hilde sier at Kvensk institutt konsekvent de siste 8 årene har søkt om økning i sitt driftstilskudd på det som tilsvarer 3 stillingshjemler. I 2019 ligger de an til å få 1, dersom posten i statsbudsjettet vedtas. Det er gledelig, sier hun, fordi det betyr at de nå kan ansette en person til i en sårt tiltrengt stilling. Denne stillingen lyses ut rett over nyåret, og her håper Skanke at de som ønsker og vil og kan, søker på jobben.

Trenger mange

Lederen sier at instituttet foreløpig har manglet anledning til å lete med de ønskelige lysene og lyktene etter kvenske språkmedarbeidere.

– Foreløpig har vi vært nødt til å lete med lys og lykter etter penger, slik at vi kan ansette dem, men kanskje vi skal snu litt på flisa og tenke litt annerledes, sier hun.

– Det er riktig å kalle det vanskelig å finne gode måter å gjøre det lett å velge en utdannelse i kvensk, men det blir feil å si at interessen for arbeidskraft med kvensk kompetanse er liten. Det er den ikke. Man trenger barnehageansatte, førskolelærere, lærere, språk- og kulturmedarbeidere, lingvister, journalister, i det hele tatt mennesker som behersker muntlig og skriftlig kvensk.

– Jeg har ikke inntrykk av at det er en opphoping av stillinger der ute som ikke blir besatt, vi må huske at det er ikke lenge siden midler ble tildelt og stillinger utlyst.