Det vil bli enklere å få gjennomslag med et landsmøtevedtak i ryggen.

Av Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

På Arbeiderpartiets landsmøte 20.–23. april i år ble partiets nye partiprogram for perioden 2017 til 2021 vedtatt. I endringene som ble gjort av landsmøtet kom det med et viktig punkt for kvener i vårt langstrakte land. Arbeiderpartiet skal: Jobbe for gode rammevilkår som sikrer arbeidet med kvensk språk og kultur.
– Det er ikke naturlig å gå mer detaljert inn på dette i et partiprogram – men det gir et godt mulighetsrom til å jobbe videre med kvenske saker. Det er mange aspekter som skal belyses, sier initiativtaker Aina Borch.
Borch er Arbeiderpartikvinne og ordfører i Porsanger kommune.
Overordnet
Borch var tidlig ute med å sende inn forslaget til programkomitéen.
– At dette ikke har kommet med i partiprogrammet tidligere tror jeg skyldes manglende kunnskap hos programkomitéen, forklarer hun.
Et godt politisk samarbeid med Tromsø Arbeiderparti og Willy Ørnebakk har sikret at man også politisk vil fortsette å sette kvenske saker på dagsorden.

– Det er veldig bra at vi klarer å finne samarbeidspartnere som kan dra sakene sammen med oss, forklarer Borch.

– Det er også viktig å ha kontakt inn mot politikerne på nasjonalt nivå slik at de forstår verdien av de sakene som opptar oss, sier hun.

Handlingsgrunnlag
Borch mener Arbeiderpartiet har jobbet godt med å fremme de kvenske sakene og mener et godt eksempel er etableringen av Kvensk Institutt som ble stiftet i 2005 og offisielt åpnet i juni 2007.
– Det viktigste er at nå er det er kommet med i programmet – det er et steg videre. Nå har vi et grunnlag, og kan utarbeide handlingsplaner etter dette vedtaket.
– Det er små skritt som kommer til å få betydning, mener hun.