Vadsø Museum-Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS. Museet består av fire anlegg: Tuomainengården og Esbensengården på Sletten i Ytrebyen, Bietilæanlegget i Indrebyen og Kjeldsenbruket på Ekkerøy 15 km øst for Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Vadsø Museum-Ruija museum, Lapland Regional Office of Arts Promotion Centre Finland, LETKE – Performing Arts Centre of Lapland, Vadsø kunstforening og Finnmark Fylkeskommune jakter på kvenske kunstnere til et nytt prosjekt. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Nytt prosjekt skal revitalisere kvensk og norskfinsk kultur gjennom kunst.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Før jul fikk et internasjonalt samarbeidsprosjekt med Ruija museum, Vadsø kunstforening Lapland Regional Office of Arts Promotion Centre Finland, LETKE og Finnmark fylkeskommune penger fra kulturrådet til sitt internasjonale kunstprosjekt «Kven Connection».

Nå søker de etter kvenske kunstnere.

Prosjektets mål er å se på den kvenske og norskfinske kulturen gjennom nye briller, forteller Kaisa Maliniemi ved Ruija Museum.

Kulturrevitalisering

Målet for prosjektet er å revitalisere kvensk og norskfinsk kultur gjennom kunst ved å oppmuntre kvenskættete kunstnere til å skape kunst, samt utvikle og øke nivået på den kvenske kunsten. I tillegg ønsker en stimulere interesse for den kvenske og norskfinsk kulturen og tradisjonene gjennom innovativ samtidskunst, og forsterke og bygge kulturelle og språklige identiteter blant kvener og norskfinner

Jeg ser prosjektet som en del av kulturrevitalisering der vi ønsker å vise at den kvenske kulturen er interessant og moderne. Jeg ønsker at flere kvensk og finskættete kunstnere deltar i prosjektet, sier Maliniemi.

Vil bruke de nye museumslokalene

Gjennom prosjektet ønsker en å finne nye måter å diskutere kvenske og norskfinske tradisjoner i dagens sammenheng, skape internasjonale arenaer for kunstnere, og ikke minst knytte kontakter mellom kunstnere, akademikere, kulturarbeidere mellom Finland og Norge.

I tillegg har Ruija museum flyttet inn i nye og større lokaler vinteren 2015/2016. I denne forbindelsen ønsker museet å heve kunstneriske og faglige nivået på produksjonen og formidlingen av kulturhistoriske og kunstneriske utstillinger. Det viktig å arbeide bevisst for at denne nye arenaen blir forankret i lokal samfunnet og kveners og norskfinners identitet, påpeker hun.

Søknadsfrist i februar

Siste frist for å sende inn søknad for å bli med på prosjektet er 22. februar.

Da er det siste påmeldingsfrist for profesjonelle kunstnere. De må sende CV og søknad til prosjektets kurator Anstasia Patsey. Vi ønsker en høy kvalitet i dette prosjektet, sier Maliniemi.

Utvalgte kunstnere vil få beskjed om opptaket innen slutten av mars.