Noora Ollila i kvendrakten. Bildet ble tatt 17.mai 2014. KUVA Isak Johan Ollila.

Noora Ollila i kvendrakten. Bildet ble tatt 17.mai 2014. KUVA ISAK JOHAN OLLILA.

 

Kveeninuorets Noora Ollila representerer kvensk ungdom i en serie på fire kortfilmer som Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) nylig har laget, mens Inge Brenden Seigerud representerer skogfinsk ungdom.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

I filmene snakker ungdom fra de nasjonale minoritetene om temaene identitet, diskriminering og det å være norsk.

Det er tenkt at filmene kan brukes i undervisning på ungdomsskole og videregående som utgangspunkt for diskusjoner om blant annet fordommer og rasisme, og for å lære mer om de nasjonale minoritetene. Det er laget refleksjonsspørsmål og oppgaver rundt sentrale begreper i filmene.

 

Identitet

I filmen om identitet reflekterer ungdommer fra de nasjonale minoritetene over begrepet. De snakker blant annet om hvordan familie, tradisjoner og språk har påvirket deres identitet. For noen er det å tilhøre en nasjonal minoritet veldig viktig for identitetsfølelsen.

– Jeg føler at jeg på en måte har mange identiteter. Hvis man skal se på de etniske identitetene så er jeg etnisk norsk, etnisk kvensk, etnisk finsk og etnisk samisk. Og da er det mange hatter, roller og kulturer man skal forholde seg til –og alle sammen er en del av meg, sier Ollila i filmen.

– En del av min identitet er at jeg er skogfinne. Det er ikke noe jeg skammer meg over, men det er ikke noe jeg tenker på i hverdagen at jeg er, forteller Inge Brenden Seigerud.

Se filmen her: IDENTITET

 

Diskriminering

I filmen «Diskriminering» snakker ungdommene om begreper som fordommer og diskriminering.

– Vi har lært om de nasjonale minoritetene i USA og Australia. Vi kan alt om indianerne og stammefolk i Amazonas, men så kan ikke de i klassen noe om mitt folk. Og jeg bor her i landet og er en nasjonal minoritet og språket mitt er et nasjonalt minoritetsspråk. Og så er det så lite kunnskap om dette! konstaterer Noora.

Se filmen her: «Diskriminering»

 

«Typisk norsk»

I den tredje filmen diskuterer og problematiserer ungdommene en rekke påstander om hva som er typisk norsk. Et viktig poeng i filmen er at Norge alltid har vært et flerkulturelt samfunn. Kortene med påstander som brukes i filmen, kan lastes ned og benyttes i undervisningen.

– Jeg tenker at det er typisk for alle identiteter å finne noen knagger å henge ting på. Hva er liksom min identitet? spør Noora i filmen.

Se filmen her: «Typisk norsk»

 

Den fjerde filmen handler om Daniel som er norsk og rom. Se filmen her: «Daniel -norsk og rom»