At Ronald Jenssen har det rette engasjementet for kvensk språk og kultur er sikkert. Han er nemlig blant annet kjent som faren til Lennart som har tatt kvensk på skolen i Kvænangen. Nå skal Ronald lede styret for nordtromsregionens kvenkultursenter, og på dette bildet fra et tiårs-jubileum i Kvænangen i 2019 ser vi også styrelederens hustru Siv Jenssen. (Arkivfoto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Nye koster feier i styret for Halti kvenkultursenter.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I et møte onsdag 28. oktober i år, ble det valgt nytt styre for Halti kvenkultursenteret IKS. Det siste står for interkommunalt selskap, og interkommunalt sammensatt må man kunne si det nye styret er. Folkene skal sitte for toårsperioden 2020 til 2022, og her har du navnene og den geografiske tilhørigheten:

Ronald Jenssen fra Kvænangen. Hege-Anita Sørensen fra Lyngen. Torbjørn Svane Naimak fra Storfjord. Ragnhild Bergset Elvestad og Hilde Marie Lund fra Nordreisa.

Det er Halti kvenkultursenter som melder dette, og som opplyser at den nye styrelederen er førstnevnte, burfjordingen Ronald Jenssen. Han overtar etter Hilde Anita Nyvoll, som til opplysning ikke tok gjenvalg etter sine to år i vervet.

Riktig nok er dette «bare» fire kommuner representert i det nye styret, men det fins også nyvalgte varamedlemmer. Disse er Birgit Paulsen fra Skjervøy, Odd Henrik Rudberg og Johnny Mikkelsen fra Nordreisa, samt Gerd Steinnes Nilsen og Jarle Myrhaug fra Kåfjord.

Hilde Anita Nyvoll ble takket av etter to år som styreleder. Her med Tore Elvestad, leder i representantskapet. (Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter)

Totalt seks kommuner, noe som samsvarer med eiersiden for Haltiin kväänisentteri, hvor samtlige seks kommuner i Nord-Troms er ned. Det var senterets representantskap som valgte det nye styret, nå som styremedlemmet Leif Bjørnar Seppola fra Storfjord var ferdig med sin periode. Ferdige var også styremedlemmene Kai Petter Johansen fra Kvænangen og Lisa Vangen fra Kåfjord, samt varamedlem Bente Haugsnes fra Skjervøy.

Det var i 2006 at Nordreisa kommune startet kvenkulturprosjektet som med årene ble til et permanent senter for kvenkultur i Nord-Troms og fylket som sådan. Det øverste organet for senteret ytret nylig sin takknemlighet overfor det avtroppete styret.

«Halti kvenkultursenter IKS takker tidligere styremedlemmer for innsatsen og samarbeidet, og ønsker det nye styret lykke til med sine verv», meldte representantskapet.