Nordkalottfolket vil ha Sametinget med på tiltak for fiskerne. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Store mangler i Sametingets fiskeripolitikk, hevder Nordkalottfolket. 

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Sametinget behandlet nylig sak om fiskeripolitikk i sitt plenumsmøte. Til denne saken hadde Nordkalottfolket levert inn flere forslag, og sier seg i en pressemelding glade for å ha fått full støtte for et forslag som gjaldt fangst av vågehval og småhval, med egen kvote i såkalt STN-område. Nordkalottfolket viser til at samtlige sametingsrepresentanter støttet dem i denne saken.

Formulering og mangler

– Men mange av de gode forslagene som ble lagt frem, ble likevel ikke vedtatt i Sametingets sak om fiskeripolitikk, sier Nordkalottfolkets Tor Mikkola, som selv er fisker. Mikkola rettet også kritikk mot rådets innstilling, som han mener er dårlig formulert og har store mangler. Han sier at Nordkalottfolket leverte inn merknad på dette, og at merknaden fikk støtte av andre grupperinger.

– Forslaget om innføring av AIS (automatisk identifikasjonssystem og antikollisjonshjelpemiddel, red. merknad) på alle fiskebåter og organiserte turisfiskebåter, ble nedstemt. Dette er en viktig sak for Nordkalottfolket fordi vi mener det vil skape bedre sikkerhet og redusere fiskefusk, og det blir mer kvote til de som ikke fusker, sier Mikkola.

Uten hensikt?

Den andre saken som ble nedstemt, var forslag om å fjerne kravet til fartøyinstruks på båter under 10,67 meter. En ordning som i følge Mikkola påfører fiskere store økonomiske utgifter samt gjør det vanskelig for mange å fortsette som fiskere.

– Nordkalottfolket mener innføring av fartøyinstruks i denne gruppen med båter ikke har noen hensikt, og mener sikkerheten til fiskere kan ivaretas på andre måter, sier han.

– Jeg ser likevel med glede på at det har blitt stor fokus og stor interesse innenfor fiskeri blant sametingsrepresentantene, sier Mikkola.