Et av kravene var økt tilgang på undervisning i minoritetsspråk. (Foto: Vidar Kristensen)

 

Fikk klar oppfordring fra Europarådet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Også Søta bror må tåle bitre ord for minoritetspolitikken.

Det var Europarådets ministerkomité som den 12. september la fram en resolusjon om de nasjonale minoritetenes og samenes situasjon i Sverige. Her ble det gitt tre oppfordringer til umiddelbare tiltak.

For det første må loven om nasjonale minoriteter og nasjonale minoritetsspråk styrkes, for det andre må samenes muligheter for å delta i beslutningsprosesser med innvirkning på deres tradisjonelle områder økes, og for det tredje må tilgangen til undervisning i minoritetsspråk også økes, mener Europarådet.

Norge har gjentatte ganger fått liknende påpakning fra europeisk hold, hvor man særlig har vært kritisk til manglende tiltak overfor kvenene. Se blant annet her: Fant stillstand og nedgang