Økonomisk er det ennå få lyspunkter, men Kai Petter Johansen gleder seg over at stadig flere mennesker slutter seg til forbundet. (Foto: Arne Hauge)

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen legger fram sin rapport 1. juni – uten ekstra midler til kvenene.

 

Lill Vivian Hansen/Altaposten

 

I sametingsrådets forslag til revidert budsjett foreslås det å sette av 1 million kroner i søkebaserte midler i forbindelse med at Sannhets- og forsoningskommisjonen legger fram sin rapport 1. juni. Dette opplyser sametingsrådet i en pressemelding.

Med dette kan institusjoner og organisasjoner søke om midler til å lage møteplasser for å drøfte innholdet i rapporten.

– Vi ønsker at hele det samiske samfunnet skal kunne involvere seg i samtalene om rapporten. Derfor håper vi at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten, og vi vil raskt informere om hvordan man skal gå frem for å søke, sier Myrnes Balto.

– På dugnad

Forbundsleder i Norske Kveners Forbund (NKF) Kai Petter Johansen mener det er fint at det samiske samfunnet får denne muligheten. Samtidig synes han det er trist at kvenene ikke får samme mulighet. Med et driftstilskudd på drøye to millioner kroner til NKF, har ikke forbundet ressurser til lignende arbeid.

– Vi må gjøre arbeidet på dugnad. Det er trist, sier Johansen.

Johansen forklarer at de har søkt kommunal- og distriktsdepartementet om 300.000 kroner ekstra i forbindelse med at rapporten legges fram, men får beskjed om at det finnes ikke midler i de ordinære postene, og de har ikke fått positiv respons på søknaden.

I leserinnlegget «Forsoning på dugnad» tar Johansen et oppgjør med regjeringens underfinansiering av den kvenske frivilligheten.

Menneskelige ressurser

Selv om ikke NKF får midlene de har søkt om, er Johansen glad for at NKF har de menneskelige ressursene, og de blir flere.

– Mange synes kvenene blir dårlig behandlet. De melder seg inn, det ser vi på medlemstallet som stadig øker. Folk strømmer til, sier han.

Han forklarer at departementet har henvist NKF til å søke på midlene som går til språk- og kulturarbeid, og i denne potten er det heller ikke midler nok. Det er heller ikke et ønske at sannhets- og forsoningsarbeidet skal gå ut over språk- og kulturarbeidet.

Invitert til Stortinget

Som forbundsleder i NKF er Johnsen invitert til Stortinget i forbindelse med at rapporten legges fram. Her skal han også holde en liten appell.

– Jeg har tenkt litt på hva jeg skal si, men jeg har ikke alt helt klart enda. Det må bli noe som er samlende innenfor det kvenske og norsk-finske, sier han.

– Ikke midler til oppfølging

Avdelingsdirektør Kristin Solbjør i kommunal- og distriktsdepartementet opplyser at Sannhets- og forsoningskommisjonen er oppnevnt av Stortinget og avgir derfor rapporten sin dit.

– Først etter at Stortinget har behandlet rapporten, kan regjeringen ta stilling til en mer konkret oppfølging, sier Solbjør.

Hun medgir at det per i dag ikke bevilget egne midler til oppfølging av kommisjonens arbeid.

Videre nevner Solbjør at det over nasjonalbudsjettet (kap. 567, post 70 og 73), finnes søkbare midler til nasjonale minoriteter. Det er Kulturdirektoratet som forvalter ordningene. Det er satt av 10,9 millioner kroner på posten for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Bevilgningen skal dekke prosjekt- og driftstilskudd innenfor dette formålet. Neste søknadsfrist for prosjekttilskudd er 5. september 2023.

– Det er også mulig å søke Kulturdirektoratet om midler til kvenske/norsk-finske formål gjennom tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke nasjonale minoriteters språk, kultur og identitet.