Kainun institutti -Kvensk institutt har fått 345.000,- til sitt prosjekt til videreutvikling av appen «New Amigos på kvensk». (Arkivfoto)

 

I går ettermiddag fordelte Fylkesrådet i Troms og Finnmark i overkant av 4 millioner kroner i prosjekttilskudd til kvenske prosjekter.  

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Under gårsdagens fylkesrådsmøte i Troms og Finnmark ble 4.013.000 kroner fordelt som prosjekttilskudd fra budsjettposten Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Disse prosjektene fikk midler:

• Ane Ragnfrid Huru 100.000,- til Bokprosjekt: «Pärin kivitaskut – Steinkasterne på Berget», kvenske ord og uttrykk.
• Lise Brekmoe 120.000,- Forprosjekt kvenskspråklig spillefilm: «Vår krig /Meän Sota».
• ITU Kventeater AS /Halti næringshage 400.000,- (søkt om 1.250.000,- fordelt på tre år) Etableringsprosjekt ITU Kvääniteatteri SUS.
• Itu teatteriforeeninki & Nord-Troms Næringshage 180.000,- Ystävät – pilotprosjekt barneteatersatelitt (kunstnerisk prosjekt).
• Kainun institutti -Kvensk institutt 345.000,- Motivasjonsfremmende belønning i kvensk språkapp, videreutv. av «New Amigos på kvensk» – eksamensmodul.
• Kultnett AS v/Inger Birkelund 30.000,- Forestillingen «Elmines brev».
• Kvenlandsforbundet 100.000,- Kvenskfinsk folkemusikkfestival.
• Kvensk institutt, Ruijan Kaiku/Altaposten, Ruijan Kveeniliitto 368.000,- Kvensk journalistpraksisordning – pilotprosjekt.
• Kvensk språksenter Vadsø 77.000 Quænkasten – et radioprogram og en podcast.
• Kvensk språksenter Vadsø på vegne av Kväänin kieliverkko 150.000,- Kväänin kieliverkko: Videreutvikling av kvensk fagnettverk for språksentrene.
• Kvænangen kommune/ Kvænangen språksenter – Naavuonon kielikeskus 75.000,- Minun kielipakka – fase 1.
• Kvænangen språksenter – Naavuonon kielikeskus og Marsil Andelov Al-Mahamid 40.000,- Å brodere et hjem – kvensk identitet i en global verden.
• Kvænangen Qven og sjøsamisk forening 150.000,- Kvenske håndarbeids- og håndverkstradisjoner i Kvænangen.
• Kvääninuoret 100.000,- «Kolme!»-prosjektet.
• Kåfjord kommune v/Kulturskolen i Kåfjord 95.000 Kvensk språkdusj for barnehagebarn.
• Kåfjord kvenforening –Kaivuonon kveeniseura 87.000,- Styrking av kvensk identitet i Kåfjord.
• Maureen Bjerkan Olsen 78.000,- Bokprosjekt: «Det hete fesk – minner fra en oppvekst på kysten», tospråklige skjønnlitterære fortellinger.
• Nordreisa kvensk-finsk forening – Raisin kveeni-suomi seura 60.000,- Revitalisering av dagligtale reisakvensk og finsk – del II.
• Nord-Troms Museum AS 88.000,- Rekonstruksjon av øks – dokumentasjon, formidling og ivaretakelse av kulturkunnskap.
• Orkana forlag 200.000,- Bokprosjekt: «Finskbeslektet i øst og vest».
• Porsanger norsk-finsk forening 10.000,- Revitalisering av finsk språk og kultur via aktiviteter.
• RiddoDuottarMuseat 140.000,- Elvebåter i Porsanger, del 2.
• Ruija forlag 90.000,- Utvikling av Ruija forlag.
• Ruijan Kaiku 150.000,- Kvenske radiosendinger på FM, DAB+-nettet, nettradio og podkast.
• Siivet AS 75.000,- Päivään ja yön kummitukset – forprosjekt til kvensk animasjonsfilm for barn.
• Siivet AS 250.000,- «Lumiukon maailma». Interaktiv bok for barn.
• Sør-Varanger historielag 20.000,- Petsamo – Landet de ikke fikk eie i stormaktenes spill. Historieseminar om opprettelsen av Petsamo-korridoren.
• Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum IKS 175.000,- Kvenske fortellinger i Alta – Alta Museum på skattejakt.
• Åshild Karlstrøm Rundhaug 80.000,- «Bakehistorier i Kvenland». Bokutgivelse.
• Kvääninuoret, Norske kveners forbunds ungd.org. 80.000,- Drift og utvikling av Kvääninuoret.

Disse søknadene fikk avslag:

• Adalia AS (30.000,-) Film i OM Norge-serien om kvenene.
• Alta kvenforening (195.000,-) Brukerundersøkelse – Opprettelse av kvensk barnehage og språksenter i Alta.
• Kautokeino og Karasjok finsk-samisk forening (10.000,-) Kveeni-Sami-Suomi musikki.
• Kvenlandsforbundet (250.000,-) Den VIII finsk-ugriske verdenskongress.
• Kvenlandsforbundet (140.000,-) Kvensk-finsk språkutveksling med Finland – del 1.
• Kvenlandsforbundet (300.000,-) Den internasjonale finske skrive- og illustrasjonskonkurransen.
• Kvenlandsforbundet (418.000,-) Et innblikk i den komplette historien til kvener og norskfinner – del 1.
• Lille-Finland forening – Pikku-Suomi seura (114.000,-) Utendørs kulturformidling Bugøynes – del 1 av 3.
• Lille-Finland forening – Pikku-Suomi seura (185.000,-) Bokprosjekt: Bugøynes historie.
• Norske kveners forbund – Ruijan Kvääniliitto (120.000,-) Kvensk språk – lokale arrangementer og digitale språkkafeer.
• Porsanger kommune /Lakselv ungdomsskole (25.000,-) Kvensk over landegrensa – ung i nord med minoritetsbakgrunn.
• Siivet AS (90.000,-) Kvensk ungdom og kvensk film. Opplæringstiltak i filmarbeid for kvensk ungdom.
• Tana og Varanger museumssiida (125.000,-) Min fortelling om fornorsking/forfinsking/forsvensking/russifisering.

 

På samme møte fikk Norske kveners forbund fikk også 20.000,- fra potten frivillige organisasjoner, for sine lokallag og aktiviteter i region øst.