Dobbelt statsborgerskap vil styrke både nordmenn bosatt i utlandet og innvandrere i Norge sine rettigheter og integrasjonsmuligheter, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn. KUVA JO STRAUBE

Dobbelt statsborgerskap vil styrke både nordmenn bosatt i utlandet og innvandrere i Norge sine rettigheter og integrasjonsmuligheter, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.
KUVA JO STRAUBE

Venstre og SV stiller felles forslag i Stortinget om at Norge skal innføre dobbelt statsborgerskap.

– Det vil både styrke nordmenn bosatt i utlandet og innvandrere i Norge sine rettigheter og integrasjonsmuligheter, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V).

Det er bare 6 av Europas 46 stater som i dag ikke tillater dobbelt statsborgerskap. Noe som innebærer at over 90 % av Europas borgere har rett til dobbelt statsborgerskap.

– Forslaget har til formål å sikre at utlendinger som søker om norsk statsborgerskap for beholde deres opprinnelige statsborgerskap, samt at norske statsborgere som søker statsborgerskap i et annet land ikke er tvunget til å frasi seg sitt norske statsborgerskap, sier Rotevatn.