Forsfiske er gammel kultur i Tornedalen. (Illustrasjonsfoto: Alf E. Hansen)

 

Tornedalsrådet delte ut kulturstipend.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var på styremøte den 5. mai i år at kulturstipendene for 2021 ble delt ut. Rådet opplyser i ei pressemelding at til sammen 31 søknader kom inn, av disse en søknad fra Norge, elleve fra Sverige og 19 fra Finland. Stipendet er på 60 000 svenske kroner, og ble fordelt på fire søkere. Rådets folk skriver:

«På grunn av at det var så mange som søkte og at søknadene var meget omfattende, ble det bestemt å ha to møter omkring stipendtildelingen. Den 13. april ble det arrangert to møter, ett på finsk og ett på svensk og norsk. Arbeidsgruppens medlemmer hadde meget liknende syn i begge møtene.»

Tornedalsrådets kulturstipendium ble fordelt med 15 000 til et danseprosjekt i regi av Tanja Andersson og Eva Svaneblom. Begge danserne opplyses å ha bakgrunn i meänkieli/samisk. Samme stønadssum gikk til et fotoprosjekt av Nina Varumo kalt «I väntan på himmelriket.» Varumo skildrer her hverdagslivet i en læstadiansk forsamling.

En søker som kaller seg PRO-Siika fikk dessuten 13 000 kroner til et prosjekt om fossefiskekulturen i Torneelven. Målet er å sikre at denne kulturen blir sikret og videreført til kommende generasjoner. Før vi til slutt tar med at en søker ved navn Ville-Matti Hannu fikk 17 000 til en podkast om meänkieli.