Arthur Kjelstrup-Olsen. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Fra talerstolen delte Arthur Kjelstrup-Olsen sin erfaring fra første periode med Kvenpolitisk utvalg overfor det nye kommunestyret i Kåfjord kommune.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– I forrige valgperiode ble jeg forespurt om å sitte i det kvenpolitiske utvalget, og før jeg rakk å si nei så var jeg innvalgt.

Slik innledet kommunestyrerepresentant og utvalgsmedlem i Kvenpolitisk utvalg, Arthur Kjelstrup-Olsen (Ap), sitt innlegg fra talerstolen under det konstituerende kommunestyremøtet i Kåfjord 3. oktober.

Saka omhandla valg av Kvenpolitisk utvalg for perioden 2023 til 2027, og Kjelstrup-Olsen var igjen blitt forespurt om å sitte i utvalget.

Les også: Vedtok nytt kvenpolitisk utvalg

– Men det må jeg si har vært udelt positivt hele perioden, fortsatte han.

Ikke kvensk bakgrunn

– Den gangen var det det første og eneste kvenpolitiske utvalget i verden. I hvert fall i Norden. Og jeg tror det fortsatt er det. I det utvalget er jeg vel den eneste uten kvensk bakgrunn. Min slekt er fra Vestlandet langt tilbake på 1700-tallet. Men det kan jo være en kven der på 1500-tallet for alt jeg vet.

– De andre i utvalget hadde kvensk bakgrunn. Men det kunne sikkert være greit med en «nøytral» person som meg i utvalget, sa Kjelstrup-Olsen fra talerstolen.

Kvenpolitisk utvalg ble etablert høsten 2021. Kjelstrup-Olsen har vært fast medlem fra starten, sammen med Elling Vatne, Lisa Vangen, Aud Marthinsen og Anette Seppälä.

Og sammen med de to sistnevnte, samt Eva Torill Skogstad (Sp) og Åsmund Seljeskog (Krf), er han valgt inn som fast medlem også for kommende fireårsperiode.

Lærerik periode

– Som sagt, udelt positive erfaringer med å være med i utvalget. Det har vært koselige folk og hyggelige diskusjoner. Jeg har trivdes der, og samtidig lært mye om kvenenes kultur, historie og bakgrunn.

– Vi hadde en flott studietur til Tornedalen i august i et strålende sommervær. Her besøkte vi blant annet museer og bygdetun, og lærte mye.

– På Tärendö gård fikk vi se mange treredskaper fra 1700-tallet og framover. Og da slo det meg at for et hardbarka og slitesterkt folkeslag kvenene er, som har klart å overleve der, med disse treredskapene og kanskje minus 30 grader om vinteren. Men de overlevde. Og så kom de etter hvert hit til Lyngen og Nord-Troms, være seg på grunn av hungersnød eller arbeid, sa Kjelstrup-Olsen.

– Så jeg har lært meg at kvenene er et hardbarka og slitesterkt folk, som har hatt et overlevelsesinstinkt som brakte dem hit. Og jeg må si at folk må være stolte av sin kvenske bakgrunn, oppfordret han.

Ser framover

– Det er veldig fint at det kvenske blir løftet fram i kommunen. Det har jo ligget nede. Så det må vi fortsette å jobbe for ved siden av det samiske, sa han videre.

– Vi har også fått et flott kvenmonument i Nommedalen, som blant andre ordfører var med og åpnet. Det er ei milepæl, som mange har besøkt allerede og som har blitt kjent utenfor kommunen også.


Kväänimonumentti Numerovankkassa / Kvenmonumentet i Nommedalen. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

I januar ble Kjelstrup-Olsen, som har virket som lege i Kåfjord i en «mannsalder», 75 år gammel. Med det kunne han ikke lengre, etter offentlige regler, eie en egen fastlegehjemmel. Autorisasjon som lege har han likevel fortsatt, uten at verken det eller alderen later til å bremse ham nevneverdig:

– Jeg vil fortsatt være med i kvenpolitisk utvalg og jobbe for det kvenske i fire år framover.