Dette intervjuet med Tove Bull ble publisert i Ruijan Kaiku nr 1 1996.

Bestemora på farsida hette Bellika. Slekta kom fra Tornedalen, tidlig på 1800-tallet. Hun giftet seg med bestefar som hette Bull. Hans slekt er den trønderske Bull-slekta. Bestemor snakket finsk og skjemtes hele sitt liv over sitt dårlige norsk, hun syntes at det var flaut. Dermed ble barna oppdratt til å bli ettspråklige.

Nå sitter barnebarnet på rektorstolen på Universitetet i Tromsø. Tove Bull som har arbeidet som professor i nordistikk og som ble valgt til den syvende, og første kvinnelige, rektor på UiTø. Like før jul var hun med å skrive under en erklæring hvor det kreves at Norge ratifiserer Europarådets konvensjon for vern av minoritetsspråk også for kvenenes del, og at kvenene skal få status som en nasjonal minoritet i Norge.

-Det er surt å tenke på at jeg ikke er blitt trespråklig. Jeg vokste opp i Alta hvor kvenene, sjøsamene og nordmenn levde tett sammen. Vi hørte alle språkene, men hjemme snakket vi bare norsk.

Det kunne vært annerledes, mener hun. Som ungjente leste hun reisebeskrivelser om Nord-Norge fra tida før fornorskning. Det gjorde et djupt inntrykk. Og da var det mange som snakket finsk i butikkene i Alta.

-Så kom fornorskningen. Så mange ble fratatt sitt språk og Norge ble en stor og rik kulturarv fattigere. All rikdom ble ikke radert, men selvfølgelig vardet mye.

Det har tatt lang tid før man kunne med god samvittighet gå rundt og snakke om sine kvenske og samiske aner. Noen klarer det ikke i dag engang.

-Fortida var lenge stengt for min generasjon. Det er en tragisk skjebne for hele folket. Hele saken er underkommunisert. Det var lagt lokk på slike ting. Jeg fikk for eksempel ikke vite om mine samiske aner før langt oppi årene.

-Hammerfestværingene kalte oss for fjordafinna og vi kalte dem det samme. De sa at vi «kvænska». Men som unge var det greit for meg å være kven.

-Kan utviklingen snus?

-Det fins eksempler av revitalisering av språk. Men jeg vet ikke om det er noen som vokser opp med kvensk som førstespråk i dag.

Fortida kan ikke endres, men kan man lege sår av en gammel urett? Tove Bull mener at den siste tids utvikling kan skape en generell kulturvitalisme. Deler av kultur kan beholdes selv om språket kan gå tapt.

-Samtidig mener jeg at det er nettopp språket som er kjernen i en kultur, sier Tove Bull.

Kvenforskning
Noen enkelt fasitsvar kan Tove Bull heller ikke gi når vi spør henne omuniversitets rolle i kvenforskning.

-Forskningen er fri og det ville være utenkelig fra universitets ledelse å bestemme om hva forskere skal forske i. Men vi kan selvfølgelig profilere stillinger, og det har vi gjort på finskseksjonen.

-Enn andre felt enn språk, for eksempel historie og samfunns fag?

-Der kan vi heller ikke pålegge forskere noe slike oppgaver. Men det er faktisk blitt gjort en god del forskning som har relevanse for kvener.

Barents-universitet

For noen år siden erklærte Universitetet i Tromsø seg som et Barents-universitet. I den forbindelse ble det trykket skjorter og kopper med universitets navn på «alle» tre språk i Barents-området: norsk, russisk og samisk.

Finsk var blitt glemt. (Svensk likeså men det reagerte ingen på.) Finskseksjonen og Norskfinsk forening i Tromsø reagerte kraftig. Etter en stund ble det trykket noen skjorter med fire språk. Tove Bull sier at meningen var heller ikke å ha alle språk med. Universitetet har skilting på samisk og samisk forskning ut fra forpliktelsene i henhold til loven, og russisk var med i en slags allmenn glede over å ha knyttet kontakter østover, etableringen av Barents-samarbeid osv.

-Jeg skjønner at vi skapte såre følelser. Det symbolske er viktig. Vi lærer av det.

Tilbakefør morsmålsundervisningen – nå!

Det er én lærdom norsk skolevesen burde trekke om kvenenes tragiske historie. Rektor Tove Bull er sterkt uenig med den språkpolitikken som er i store deler av landet blitt innført og som har ført til at barn med annet enn norsk morsmål har fått mindre og mindre undervisning i sitt morsmål.

– Det er totalt feil. Så og i si all forskning viser at den fornuftigste strategien for språkundervisning er å starte med morsmålet.

-Hadde argumentet vært at det koster for mye eller at det ikke er mulig å skaffe lærere – det ville vært forståelig. Men å argumentere at det er unødvendig, dét er helt bak mål, for å si det rett ut.

Liisa Koivulehto

_______________________________________________________

– Kielenopetus on aloitettava äidinkielestä

Tromssan yliopiston ensimmäinen naisrehtori on myös sen ensimmäinen pohjoisnorjalainen rehtori. Ei ole oikeastaan mikään sattuma, että hän on myös kveenisukua.

Isän äiti oli nimeltään Bellika (Pellikka), ja hänen sukunsa oli tullut Alattion Rässivuonoon 1800-luvun alussa. Isän suku taas on Keski-Norjasta. Saamelaistakin ainesta suvussa on.

Isoäiti häpesi huonoa norjan kielen taitoaan koko ikänsä, ja katsoi tarkasti, että hänen lapsensa oppivat vain norjaa.

Juuri ennen joulua Tove Bull oli mukana kirjoittamassa vetoomusta, jossa vaaditaan, että Norja ratifioi Euroopan neuvoston vähemmistökielten sopimuksen myös kveenien osalta ja tunnustaa kveenit kansallisena vähemmistönä.

Tove Bull on yksikielinen, ja tärna harmittaa häntä. Alattiossa puhuttiin hänen nuoruudessaan kaikkia kolmea kieltä, mutta kotona vain norjaa.

Nuorena hän luki myös vanhoja matkakertomuksia Pohjois-Norjasta, ja nämä kuvaukset, jotka olivat norjalaistamispolitiikkaa edeltä vältä ajalta, tekivät häneen syvän vaikutuksen.

-Olemme menettäneet rikkaan ja suuren kulttuuriperinnön, han toteaa.

Yksi puoli asiassa on kulttuuriperinnön menetys, toinen on, että asiasta ei ole voitu edes puhua. Monet salaavat ja haluavat vielakin kieltää omat juurensa. Tove Bull sanoo, että sekä menetys että siitä puhumattomuus ovat hirveän suuri tragedia koko kansalle. Hänkään ei saanut kuulla saamelaisista juuristaan kuin vasta aikuisella iälla.

Lapsena häntä sanottiin kveeniksi ja hänestä siinå ei oliut mitään pahaa. Hammerfestiläiset nimittivat heitä ja he nimittivät takaisin. Alattiolaisista sanottiin että he «kväänskäävät».

Tove Bull ei uskalla sanoa voiko kehityksen suuntaa muuttaa. Mutta kveenien viime aikoina saama julkisuus voi saada aikaan ainakin kulttuurin elpymistä. Kulttuuri voi elää vaikka kieli olisi menetettykin, sanoo Bull, joka toisaalta taas on sitä mieltä, että kieli on kaiken kultuurin peruskivi.

Yksiselitteistä vastausta ei ainakaan tulevaisuuden suhteen siis ole!

Kveenitutkimuksesta uusi rehtori toteaa, että yliopisto ei voi ruveta määräämään tutkijoiden tutkimuskohteita. Tutkimus on vapaata. Mutta yliopisto voi vaikuttaa esimerkiksi määrittellmällä tietynlai sia virkoja.

Hän sanoo, että Tromssan yliopisto on tehnyt aika paljon kveenitutkimusta.

Äidinkielen opetus on tärkeää

Norjan kouluviranomaisten pitaisi oppia ainakin yksi asia kveenien historiasta: aidinkielen opettamisen tärkeys. Tove Bull on täysin eri mieltä maassa nykyisin vallitsevasta kielipolitiikasta, jonka seurauksena lapset, joiden äidinkieli on muu kuin norja, saavat vähemmän ja vähemmän äidinkielen opetusta.

– Se on niin väärin. Lähes kaikki tutkimus osoittaa, että kielenopetus on järkevintä aloittaa äidinkielestä.

– Jos argumenttina olisivat suuret opetuskustannukset tai että opettajia olisi mahdoton loytää, voisin ymmärtää poliitikkojen vastahakoisuuden. Mutta kun sanotaan, että äidinkielen opetus on tarpeetonta! Tämä on suoraan sanottuna aivan pöljää.