Sametinget har blant annet bidratt med materiale til Henie Onstads Kunstseners utstilling av Kåre Kivijärvis bilder. ARJIVFOTO: TRUDE SCHJELDERUP IVERSEN

 

I disse dager stiller Henie Onstad Kunstsenter i Oslo ut bilder av den kvenske fotokunstneren Kåre Kivijärvi.

Kivijärvi (1938-1991) er først og fremst kjent som en mester med svart-hvitt-fotografi, og var den første norske fotografen med bred anerkjennelse også som billedkunstner. Han var den første fotografen som fikk være med på Høstutstillingen (1971), også den første norske fotografen som oppnådde en bred anerkjennelse som billedkunstner.

Henie Onstads samling inneholder en rekke sentrale arbeider av Kivijärvi, og sammen med innlån fra blant annet Gjenreisningsmuseet i Hammerfest og Sametinget, presenteres hele bredden i hans virke med utstillingen Kåre Kivijärvi – Kamerakunstneren. Foruten ikoniske svart-hvitt-motiver av det nordnorske arbeids- og hverdagslivet, viser utstillingen også film, publikasjoner og arkivmateriale innlånt fra blant annet Nasjonalbiblioteket i Norge og den finske Helsingin Sanomat Stiftelse, knyttet til Kivijärvis arbeid både som pressefotograf og kunstner. Dette skriver kunstsenteret på sine nettsider.

Utstillingen er tilgjengelig fram til og med 4. februar.